ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Easy Bluetooth Advertising V1.0

วันที่: 20 November 2008 - อ่าน: 168969
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Easy Bluetooth Advertising is a simple to use application with a powerfull marketing and advertising punch,
Votes : 1724
Easy Bluetooth Advertising V1.0
คะแนน 4.41 จาก 5 โดยผู้ใช้ 1724 คน
ขนาดไฟล์: 2.26 Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Demo   
ผู้พัฒนา:
it allows you to send a file automatically to any new bluetooth device in range (100m) , this can be used to send flyers to patrons in a night club or bar ,car showrooms sending video advertisements for customers , in fact any person walking past your business whatever it is can be targeted for your advertisements using this application.

The application does not require any hardware other than a PC with windows xp or vista and a compatible dongle.

The product works with all windows stack compatible bluetooth dongles (more information on this can be found in the help section).

Click Here Download the free demo that will allow you to see it the program in action for yourself !

Our Low Price of $30 means we have the cheapest product of its type!
Easy, Bluetooth, Advertising, advertisements
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ