ดาวน์โหลด WinRAR 3.90 Beta 1

วันที่: 2 May 2009 - อ่าน: 7167
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ Winzip นั่นเอง แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือ WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้อีก สำหรับคอคนที่ชอบโหลดนั่น โหลดนี่บนอินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ ควรมีโปรแกรมนี้ติดไว้เครื่องนะครับ..
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 10
WinRAR 3.90 Beta 1
คะแนน 4 จาก 5 โดยผู้ใช้ 10 คน
ขนาดไฟล์: 1.29 Mb
ประเภท: Shareware   $21
ผู้พัฒนา: Alexander Roshal.
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
WinRAR is a powerful archive manager (Win32, Linux, Mac). RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries particularly well.

Changes in Version 3.90 Beta 1:

1. WinRAR version for Windows x64 is available. If you use Windows x64, it is strongly recommended to install 64 bit WinRAR version. It provides a higher performance and better shell integration than 32 bit version.
2. RAR compression speed is improved for multi-core and multi-CPU systems. This improvement is most noticeable in Windows Vista and Windows 7 operating systems.
3. "Remove duplicate folders from extraction path" option in "Settings/Compression" dialog is replaced by more universal "Remove redundant folders from extraction path" option. This option will eliminate redundant archive name based folders from extraction path if you unpack an archive with "Extract to DestName\" context menu command and if archive root folder contains only one folder and no files.
4. Changes in "Extraction path and options" dialog:
a) "New folder" button creates a new subfolder in currently selected folder;
b) F2 key renames a selected folder in the folders tree;
c) F5 key updated the tree pane contents;
d) Del key removes a selected folder in the folders tree.
5. You can enable "Show seconds" option in "Settings/File list" dialog if you wish to see seconds in file dates in file list in WinRAR shell.
6. "Where to check for SFX archives" options group in "Settings/Integration/Context menus items" dialog lets you to control processing of SFX archives in context menus. For example, if you frequently right click ".exe" files on slow network disks, you can turn off "Network disks" options to minimize the delay before displaying the context menu.
7. If you sort files by name in the file list in WinRAR shell, WinRAR will use the new logical file name sorting, same as in Windows Explorer, considering digits in file names by their numerical value. So files will be sorted as 1.txt, 2.txt, 10.txt instead of previous 1.txt, 10.txt, 2.txt. This new sort behavior is available in Windows XP Service Pack 2 and newer.
8. Ctrl+W key combination can be used to close the main WinRAR window also as WinRAR viewer windows. "View as Windows text" shortcut in WinRAR viewer changed from Ctrl+W to Ctrl+I.
9. New command line switch -r- disables recursion completely. So 'rar a -r- arc dirname' command will add only the empty dirname folder and ignore its contents. By default, if dirname does not include wildcards, RAR adds its contents even if -r switch is not specified.
10. If used when extracting, the new command line switch -ai forces RAR to ignore file attributes. When using this switch, extracted files will always have attributes assigned by operating system to a newly created file by default.
11. If output file name is not specified in "cw" command, console RAR will send comment data to stdout.
12. When compressing stdin data with -si[name] switch, RAR sets modification time of archived entry to current system time. Previous RAR versions did not fill this field, resulting in meaningless modification time for stdin.
13. Message displayed when you place the mouse cursor on WinRAR tray icon includes the archive name now. Previously only time left and total percent were displayed for archiving operations.
14. Bugs fixed:
a) WinRAR could fail to open tar or tar.gz archive if such archive contained a file larger than 8 GB;
b) WinRAR context menu did not work properly in Windows 7 beta if icons in context menus were enabled and user clicked a file inside of Windows 7 Library folder;
c) previous WinRAR versions failed to rename files having 5 or more continuous spaces in the name. WinRAR shell does not display such spaces for safety reasons, because they can hide an actual file extension. But this security measure prevented the rename command to work properly.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรม WinRAR 3.90, ดาวน์โหลด WinRAR 3.90, โปรแกรมบีบอัดไฟล์, ย่อขนาดไฟล์, บีบอัดข้อมูล, ย่อขนาดข้อมูล, WinRAR 3.90 Downloads
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ