ดาวน์โหลด SpeedFan 4.38

วันที่: 24 April 2009 - อ่าน: 16048
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
SpeedFan เป็นโปแกรมที่จะช่วยในการตรวจสอบความร้อนของซีพียู โปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์แบบฟรีแวร์สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรี หน้าที่ของโปรแกรมก็คือการแสดงค่าความร้อนของซีพียู โดยโปรแกรมจะแสดงอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวซีพียูเป็นตัวเลขบนทาสบาร์ได้เลย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าซีพียูมีการโอเวอร์ฮีทหรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมสามารถใช้งานได้กับเมนบอร์ดหลาย ๆ รุ่น รวมทั้งยังสามารถแสดงค่าความเร็วของพัดลม ค่าแรงดันไฟของระบบ และยังแสดงค่าความร้อนของฮาร์ดดิสก์ได้ด้วย ก็นับว่าเป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 58
SpeedFan 4.38
คะแนน 4.34 จาก 5 โดยผู้ใช้ 58 คน
ขนาดไฟล์: 1.78 Mb
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Almico
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
SpeedFan is a freeware program that monitors voltages, fan speeds and temperatures in computers with hardware monitor chips. SpeedFan can even access S.M.A.R.T. info for those hard disks that support this feature and show hard disk temperatures too, if supported. SpeedFan supports SCSI disks too. SpeedFan can even change the FSB on some hardware (but this should be considered a bonus feature).

At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitor software that can access digital temperature sensors, but its main feature is that it can change fan speeds (depending on the capabilities of your sensor chip and your hardware) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise.

SpeedFan can:

* handle almost any number of South Bridges
* handle almost any number of hardware monitor chips
* handle almost any number of temperature readings
* handle almost any number of voltage readings
* handle almost any number of fan speed readings
* handle almost any number of PWMs
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
ดาวน์โหลด SpeedFan 4.38, โปรแกรม SpeedFan 4.38, โปรแกรมดูอุณภูมิเครื่อง, ตัวเลขวัดความร้อน, แสดงค่าความร้อน, ดูค่าเมนบอร์ด, วัดอุณภูมิ, ความร้อน ฮาร์ดดิสก์
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ