ดาวน์โหลด Wise System Monitor 1.41

วันที่: 28 July 2016 - อ่าน: 4585
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise System Monitor เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงผลการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยในการแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวของคอมพิวเตอร์ว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้าง โดยโปรแกรมจะมีรายงานการทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Process Monitor ใช้สำหรับรายงานการใช้งานซีพียู, แรม, เน็ตเวิร์ต ของโปรแกรมแต่ละตัวที่รันอยู่บนเครื่อง ซึ่งก็คล้ายๆ กับ Task Manager ของวินโดว์ แต่มีการออกแบบให้ดูข้อมูลได้ง่ายกว่า, Hardware Monitor เป็นรายงานการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นของคอมพิวเตอร์, และ Operating System สำหรับแสดงข้อมูลการทำงานของวินโดว์
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 1
Wise System Monitor 1.41
คะแนน 5 จาก 5 โดยผู้ใช้ 1 คน
ขนาดไฟล์: 1.60 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: WiseCleaner
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
As we all know, Once system resources reach full capacities, or the hardware components get too hot, full functionality cannot be guaranteed. It is more than necessary to monitor the real-time system and hardware status of our PCs. Wise System Monitor offers you a simple way to achieve that. Process Monitor gives users a clear and neat list of all the processes run by user and system, users can shut down any process that is not needed to make the PC run more smoothly in the Wise System Monitor interface. Hardware Monitor offers users detailed specs of all the crucial hardware components like processor, main board, memory, disk. etc. While Operating System displays accurate and detailed information of the windows system you are using. This two pieces of info come in real handy whenever you want to upgrade the RAM, hard drive or any other components. Among the hardware specs, there is also the real-time temperature of four most prominent hardware: main board, CPU, graphic card and hard drive. As is known that any of these components getting overheated can lead to a slow and unsteady computer, especially the laptops. So it is quite necessary to know the temperatures to act accordingly.


What's new in this version:

- Fixed the issue of unable to obtain some system content.
- Fixed the issue of unable to switch some language.
- Updated various translations.
- Minor GUI Improvements.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Wise System Monitor, โหลด Wise System Monitor, ดาวน์โหลด Wise System Monitor, แจก Wise System Monitor, แจกโปรแกรม Wise System Monitor, โปรแกรม Wise System Monitor, process, ปิด process, ตรวจสอบการทํางานของ cpu, ตรวจสอบการทํางานของ ram, หยุดการทํางานของโปรแกรม
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ