ดาวน์โหลด Rapid Typing Tutor 4.1

วันที่: 26 August 2011 - อ่าน: 11015
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โปรแกรมมีบทเรียนที่เราจะต้องฝึกหัดในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเราสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก็ก่อนก็ได้เพื่อให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการเรียนรู้ โปรแกรมีแบบทดสอบในแต่ละช่วงการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเก็บสถิติการเรียนของเราโดยสามารถแสดงผลโดยละเอียดเป็นกราฟและตัวเลขทางสถิติ ทำให้เราสามารถติดตามผลการเรียนของเราได้ตลอดการใช้โปรแกรม หน้าตาโปรแกรมออกแบบมาโดยใช้สีสันสดใสเพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนโดยไม่เบื่อไปเสียก่อน โปรแกรมสามารถโหลดไปใช้กันได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นับว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนและการทำงานครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 25
Rapid Typing Tutor 4.1
คะแนน 4.28 จาก 5 โดยผู้ใช้ 25 คน
ขนาดไฟล์: 5.75 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Typing Tutor Labs
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Rapid Typing Tutor offers the complete freedom of learning, allowing students to make their own lessons and plan their studies. There is no enforcement of pre-defined learning plans. Rapid Typing Tutor allows accessing any lesson at any time, from the easiest to the most advanced. Custom lessons are easy to make, too. If there is a need to practice a particular key or any set of keys, it's easy to create a specific lesson to train for those particular keys.To help typists learn how to place their fingers on the keyboard, Rapid Typing Tutor displays a virtual keyboard with zone highlights. This way, typists always know which hand belongs to which zone. To make learning even more fun while teaching students how to type correctly, Rapid Typing Tutor displays two moving hands over the keyboard.

What's new in this version:
Version 4.1 adds Windows Themes support ( the contrast schemes, big fonts, not-system fonts support ); adds the finger scheme for Anti-RSI layout( Two hands #6 ); adds added the changing of the statistics parameters on the Results dialog box; adds some user interface improvements;
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ, โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสอังกฤษ, โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดอังกฤษ, โปรแกรมเรียนพิมพ์ดีดอังกฤษ, โปรแกรมหัดพิมพ์ดีดอังกฤษ, โปรแกรมหัดพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ, โปรแกรมหัดพิมพ์สัมผัสอังกฤษ, โปรแกรมพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ, โปรแกรมพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ