ดาวน์โหลด SlimComputer 1.1

วันที่: 21 July 2011 - อ่าน: 9589
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
SlimComputer เป็นโปรแกรมที่จะช่วยลบโปรแกรมขยะและโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องเรา โปรแกรมจะทำการแสกนเครื่องของเราว่ามีโปรแกรมอะไรลงไว้บ้าง แล้วทำการแนะนำว่าควรจะลบโปรแกรมใดออกไปบ้าง โดยโปรแกรมจะแนะนำให้ลบโปรแกรมประเภทที่มีโฆษณาแฝง, โปรแกรมประเภท Toolbars ต่างๆ, โปรแกรมทดลองใช้งานที่หมดอายุ เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้ได้ใช้งานเทคโนโลยี Cloud-Based Feedback System ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจว่าโปรแกรมใดสามารถลบได้อย่างปลอดภัย ทำให้เรามั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่โปรแกรมนี้แนะนำให้ลบ สามารถเอาออกไปจากเครื่องเราได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอน
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 25
SlimComputer 1.1
คะแนน 4.68 จาก 5 โดยผู้ใช้ 25 คน
ขนาดไฟล์: 3.57 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: SlimWare Utilities
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
SlimComputer removes trialware, adware, toolbars, unwanted start-up entries and other unnecessary items from a PC. SlimComputer uses cloud technology and community feedback to provide recommendations about which programs on a PC are unneeded. Using real-time scanning and a live stream to a community-sourced data cloud, SlimComputer evaluates items on a PC and offers customized recommendations to improve PC performance. Reviewed by downloaddd. With one click of the run scan button in the SlimComputer main window, consumers receive information about which software, start-up items and toolbars are considered optional on their PC. The interactive assessments from the SlimComputer, user-based community provide information about the function and usefulness of each item on an invidual PC. Users can receive and make recommendations about various pieces of software and rate applications all within the SlimComputer program.

* Remove Trial Offers
* Remove Toolbars
* Remove Pre-loaded promotional software
* Remove Ad Links
* Disable unneeded services
* Uninstaller
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
SlimComputer, โหลด SlimComputer, ดาวน์โหลด SlimComputer, แจก SlimComputer, แจกโปรแกรม SlimComputer, โปรแกรม SlimComputer, โปรแกรมลบโปรแกรม, ลบโปรแกรม, โหลดโปรแกรมลบโปรแกรม, ดาวน์โหลดโปรแกรมลบโปรแกรม, โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม, โปรแกรม uninstall, โปรแกรม uninstall โปรแกรม
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ