ดาวน์โหลด WinUtilities Free Edition 9.97

วันที่: 16 February 2011 - อ่าน: 14798
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WinUtilities Free Edition เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร โปรแกรมออกแบบให้เราสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วกดเริ่มทำงาน หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะจัดการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แบบครบชุด ไม่ว่าจะเป็นการลบไฟล์ขยะและไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่อง, จัดระเบียบและซ่อมแซม registry ที่เสียหายหรือไม่ใช้แล้ว, บริหารการใช้งานแรมของระบบเพื่อให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฯลฯ โปรแกรมนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เหมาะจะเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องเพื่อดูแลเครื่องของเราอย่างต่อเนื่องครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 65
WinUtilities Free Edition 9.97
คะแนน 4.52 จาก 5 โดยผู้ใช้ 65 คน
ขนาดไฟล์: 8.50 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: YL Software
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
WinUtilities (Free Edition) is a multi-functional system performance and optimization suite for Microsoft Windows. This collection of tools lets you supercharge your PC's performance, enhance its security, tweak and optimize its settings, and customize and personalize your screens. Registry Cleaner makes your system more stable by cleaning out the bad Registry entries that build up each time you install and uninstall software. The program's Registry Optimizer defragments and rebuilds your Registry, making your entire system run more smoothly and quickly. The program includes powerful tools to clean and optimize your hard drives. The Disk Cleaner removes clutter and unnecessary files from your PC, allowing it to run more quickly. Reviewed by downloaddd. The DiskDefrag module defragments your hard drive, keeping it running efficiently. WinUtilities's Windows Optimizers keep Windows running faster. The Memory Optimizer ensures that memory is released properly when you stop running each program on your system.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
WinUtilities, โหลด WinUtilities, ดาวน์โหลด WinUtilities, แจก WinUtilities, แจกโปรแกรม WinUtilities, โปรแกรม WinUtilities, โปรแกรมดูแลเครื่อง, โปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเครื่องแรง, โปรแกรมดูแลคอม, โปรแกรมเครื่องเร็ว, โปรแกรมดูแลเครื่องคอม, โปรแกรมคอมเร็ว
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ