ดาวน์โหลด Earth Alerts 2010.2.22

วันที่: 10 December 2010 - อ่าน: 10090
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Earth Alerts เป็นโปรแกรมรายงานภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที โปรแกรมนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมมีความแม่นยำสูงสุด โปรแกรมสามารถแสดงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกพร้อมทั้งบอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ซึนามิ, พายุ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, ไฟไหม้ป่า ณ จุดใดของโลกก็ตาม โปรแกรมก็จะสามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้อย่างทันท่วงที
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 44
Earth Alerts 2010.2.22
คะแนน 4.57 จาก 5 โดยผู้ใช้ 44 คน
ขนาดไฟล์: 2.68 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: South Wind Technologies
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Earth Alerts is a Windows-based application that allows you to monitor in near real-time a variety of natural hazard events that are occurring anywhere around the world. Alert notifications, reports, and imagery provide the user with a convenient way to view natural phenomenon as they occur, whether close to home or some far-flung corner of the globe. Reviewed by downloaddd. Earth Alerts includes basic weather tracking features such as National Weather Service alerts, current conditions, local forecasts and radar/satellite imagery.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Earth Alerts, โหลด Earth Alerts, ดาวน์โหลด Earth Alerts, แจก Earth Alerts, แจกโปรแกรม Earth Alerts, โปรแกรม Earth Alerts, โปรแกรมรายงานสภาพอากาศ, โปรแกรมพยากรณ์อากาศ, โปรแกรมสภาพอากาศ, โปรแกรมพยากรณ์อากาศทั่วโลก, โหลดโปรแกรมพยากรณ์อากาศ, โปรแกรมทำนายอากาศ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ