ดาวน์โหลด Process Hacker 2.8

วันที่: 3 November 2010 - อ่าน: 88327
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Process Hacker เป็นโปรแกรมที่จะช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดในเครื่องเรา โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมของแต่ละโปรแกรมได้อย่างละเอียด โปรแกรมจะทำการแสดง process และ service ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรา พร้อมทั้งสามารถแสดงผลกราฟการใช้งาน CPU รวมทั้งการใช้งาน RAM นอกจากนั้นยังสามารถแสดงข้อมูในเชิงลึกของการทำงานของเครื่องเราได้อีกด้วย โปรแกรมนี้เหมาะในการปรับแต่งการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือเซิฟเวอร์ ตลอดจนการค้นหาโปรแกรมอันตรายจำพวกสปายแวร์และไวรัสต่างๆ ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคค่อนข้างสูง
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 497
Process Hacker 2.8
คะแนน 4.49 จาก 5 โดยผู้ใช้ 497 คน
ขนาดไฟล์: 1.42 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: WJ32
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Process Hacker provides a customizable tree view with highlighting showing you the processes running on your computer. You can see detailed performance graphs. A complete list of services and full control over them (start, stop, pause, resume, and delete). A list of network connections. Provides a comprehensive information for all processes including full process performance history, thread listing and stacks with dbghelp symbols, token information, module and mapped file information, virtual memory map, environment variables, and handles. Provides full control over all processes, even processes protected by rootkits or security software. You can find hidden processes and terminate them. Reviewed by downloaddd. Process Hacker detects processes hidden by simple rootkits such as Hacker Defender and FU.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Process Hacker, โหลด Process Hacker, ดาวน์โหลด Process Hacker, Process Hacker Download, Download Process Hacker, โปรแกรม Process Hacker, ดู process, ปิด process, หยุดการทํางานของโปรแกรม, หยุดการทํางานของไวรัส, ตรวจสอบการทํางานของ cpu, ตรวจสอบการทํางานของ ram
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ