ดาวน์โหลด WordWeb 6.3

วันที่: 2 November 2010 - อ่าน: 13281
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ โปรแกรมนี้นอกจากจะทำหน้าที่ในการแปลคำศัพท์และแสดงความหมายของคำแล้ว โปรแกรมยังมีความสามารถในการแสดงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและมีความหมายใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งบอกรายละเอียดตัวอย่างการใช้งานในประโยคภาษาอังกฤษ โปรแกรมสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ทางลำโพง ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบถึงการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเรา นอกจากนั้นโปรแกรมยังเชื่อมต่อถึง Wikipedia ซึ่งเป็นคลังความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เราสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ เพิ่มเติมได้ด้วย
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 41
WordWeb 6.3
คะแนน 4.22 จาก 5 โดยผู้ใช้ 41 คน
ขนาดไฟล์: 17.8 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: WordWeb Software
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
WordWeb is a comprehensive one-click English thesaurus and dictionary for Windows. It can be used to look up words from almost any program, showing definitions, synonyms and related words. It includes pronunciations and usage examples, and has helpful spelling and sounds-like links. Wordweb is a feature-rich software that does much more than a paper dictionary or thesaurus. WordWeb is truly a Word Web - each set of synonyms is linked to other related sets. Look up "tree", click on the "Types" tab and you'll have a list of different types of tree. Click on "Part of" and WordWeb will tell you that a tree can be part of a "forest" or "wood".

The comprehensive English thesaurus and dictionary includes:

* Definitions and synonyms
* Proper nouns
* Related words
* 5000 audio pronunciations
* 150 000 root words
* 220 000 word senses
* Fixed web reference tabs
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
WordWeb, โหลด WordWeb, ดาวน์โหลด WordWeb, WordWeb Download, Download WordWeb, โปรแกรม WordWeb, ดิกอังกฤษ-อังกฤษ, ดิกชันนารีอังกฤษ, ดิกอังกฤษเป็นอังกฤษ, ดิกอังกฤษ, ดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษ, ดิกชันนารีอังกฤษเป็นอังกฤษ, ดิกชันนารีอังกฤษแปลอังกฤษ, ดิกอังกฤษ-อังกฤษ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ