ดาวน์โหลด Wise Disk Cleaner 5.54

วันที่: 9 September 2010 - อ่าน: 16697
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมที่จะทำความสะอาดฮาร์ดดิสโดยลบไฟล์ขยะและไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องของเรา โปรแกรมนี้จะทำการตรวจสอบเครื่องของเราเพื่อหาไฟล์ขยะและไฟล์ไม่จำเป็นและลบทิ้งไป ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องของเราทำงานได้เร็วขึ้นและมีพื้นที่ในฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น โปรแกรมสามารถใช้ในการตรวจจับไฟล์ขยะ, ไฟล์แคชจากการเล่นอินเตอร์เน็ต, ไฟล์ชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมอื่น ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมนี้จะตรวจสอบไฟล์ก่อนว่าสามารถลบได้หรือไม่ เราจึงสามารถมั่นใจว่าโปรแกรมนี้จะไม่ลบไฟล์สำคัญของเราไป
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 47
Wise Disk Cleaner 5.54
คะแนน 4.49 จาก 5 โดยผู้ใช้ 47 คน
ขนาดไฟล์: 3.92 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: WiseCleaner
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Wise Disk Cleaner is a free disk utility designed to help you keep your disk clean by deleting any unnecessary files. Usually, these unnecessary, or junk files appear as a result of program's incomplete uninstalls, or Temporary Internet Files. It is best if these files are wiped out from time to time, since they may, at some point, use a considerable amount of space on your drives. Reviewed by downloaddd. Wise Disk Cleaner, with its intuitive and easy to use interface, helps you quickly wipe out all the junk files. Using the program is indeed easy. It also works fast when both scanning for files and deleting files.
* With a fast and advanced disk scan algorithm, Wise Disk Cleaner scans the disk very quickly.
* Option to select any drive or just single click to scan all.
* Command line support.
* Scheduled task enabling.
* Very easy to use for novice users and pros alike.
* Wise disk cleaner will detect and clean all the junk files on your PC including Temporary File, IE History and other junk files.
* Unlimited Free technical support.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Wise Disk Cleaner, โหลด Wise Disk Cleaner, ดาวน์โหลด Wise Disk Cleaner, Wise Disk Cleaner Download, Download Wise Disk Cleaner, โปรแกรม Wise Disk Cleaner, โปรแกรมลบไฟล์ขยะ, โปรแกรมลบขยะในเครื่อง, โปรแกรมล้างฮาร์ดดิส, ลบไฟล์ขยะ, ล้างไฟล์ขยะ, โปรแกรมล้างไฟล์ขยะ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ