ดาวน์โหลด File Splitter and Joiner 3.3

วันที่: 29 July 2010 - อ่าน: 81603
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
File Splitter and Joiner เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยตัดและต่อไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในการตัดไฟล์ใหญ่ๆ ให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก หลายๆ ไฟล์ เพื่อให้เราสามารถอัพโหลดไฟล์เหล่านั้นแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆ ได้อย่างสะดวก จุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือการได้รับขนานนามว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อไฟล์ที่ทำงานได้เร็วที่สุด โปรแกรมประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ File Splitter ซึ่งทำหน้าที่ในการตัดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์เล็กๆ หลายๆ ไฟล์ และ File Joiner ทำหน้าที่ในการรวมไฟล์เล็กๆ ที่ถูกตัดมาให้กลับเป็นไฟล์จริงอีกครั้ง นักอัพโหลดไฟล์ไม่ควรพลาดโปรแกรมนี้ครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 632
File Splitter and Joiner 3.3
คะแนน 4.42 จาก 5 โดยผู้ใช้ 632 คน
ขนาดไฟล์: 1.1 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: Le Minh Hoang
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมใกล้เคียง
This application will prove to be the fastest FILE Splitter and Joiner. File-SJ consists of two programs, File Splitter and File Joiner. File Splitter is a useful and free program that enables you to split a large file into small chunks which are easy to be sent and stored, while File Joiner allows you to join these split parts together so that the original file is restored.

Very fast: FFSJ can optimize disk-cache and memory usage, this makes FFSJ 3-5 times faster than HJ-Split, WinSplit, MasterSplitter in both splitting and joining tasks. Of course, it is much faster than any compression program.

Simple: FFSJ works well on all Windows platforms. FFSJ-Lite doesn't need any requirement of installations or complicated DLLs. FFSJ-Standard has only one simple installation package for integrating FFSJ into shell context menu.

Small: Both FFSJ-Lite and FFSJ-Standard editions are small enough to fit on a floppy disk.

Easy to use: FFSJ has a friendly user-interface, it can be used to split any file. FFSJ-standard can also create its shell context menus in order to perform splitting and joining tasks directly from Windows Explorer.

Easy to be integrated: Since v3.0, FFSJ published its command-line interface. End-users can split/join multiple files using a .BAT file. Developers can write their own interface (in any language) to perform splitting/joining tasks from their applications.

Secure: FFSJ uses an advanced encryption algorithm to make your data much more secure from unauthorized access. Since v2.9, MD5 checksum algorithm has also been integrated to verify data integrity.

Compatible: FFSJ can join parts produced by HJ-Split.

Free and Safe: FFSJ-Lite and FFSJ-Standard are free and clean, both editions do not contain any form of adwares, spywares, viruses, trojans and backdoors.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
File Splitter and Joiner, โหลด File Splitter and Joiner, ดาวน์โหลด File Splitter and Joiner, โปรแกรม File Splitter and Joiner, โปรแกรมต่อไฟล์วีดีโอ, โปรแกรมต่อไฟล์หนัง, โปรแกรมต่อไฟล์ 001, ต่อไฟล์ 001, ต่อไฟล์วีดีโอ, ต่อไฟล์หนัง, โปรแกรมต่อวีดีโอ, ต่อวีดีโอ 001
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ