ดาวน์โหลด DreamCalc Graphing Edition 4.7

วันที่: 22 June 2010 - อ่าน: 126430
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
DreamCalc Graphing Edition เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขที่เหมาะสำหรับนักเรียน, นักศึกษา, วิศวกร, และนักสถิติ โปรแกรมนี้สามารถใช้ในการคำนวนทางคณิตศาสตร์และทางสถิติได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การคำนวนทาง วิทยาศาสต์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติศาสตร์ โปรแกรมนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้เครื่องคิดเลข Casio จริงๆ เลยครับ จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ตรงที่สามารถสร้างกราฟจากฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้อย่างง่ายดายครับ
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 1137
DreamCalc Graphing Edition 4.7
คะแนน 4.41 จาก 5 โดยผู้ใช้ 1137 คน
ขนาดไฟล์: 2.7 MB
ประเภท: Shareware   
ผู้พัฒนา: Big Angry Dog
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
DreamCalc Graphing Edition is an alternative to a hand-held Graphing Calculator for your PC or laptop. You'll be able to graph functions and plot list data more simply than ever before, while experiencing the intuitive feel and productivity of using a real hand-held. Select from Reverse Polish Notation or two styles of algebraic input, and with the optional ability to run in your Windows system tray. Reviewed by downloaddd. DreamCalc will always be there whenever you need to reach for a calculator.
* It Feels Real! Get the intuitive feel and productivity of a real calculator. No more hunting around for your hand-held!
* Graph functions & plot data in seconds.
* Fully featured range of math, scientific, statistical & financial functions. Supports natural fractions, complex numbers, base-n logic, unit conversions and a powerful polynomial solver. Over 260 functions!
* Select from algebraic input or RPN. DreamCalc adapts to your way of working!
* With the optional ability to run in your Windows system tray--DreamCalc will always be there whenever you find yourself reaching for a calculator.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
โปรแกรมเครื่องคิดเลข, โปรแกรมเครื่องคิดเลขฟรี, เครื่องคิดเลขในคอม, โปรแกรมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์, โปรแกรมเครื่องคิดเลข casio, เครื่องคิดเลข download, โหลดโปรแกรมเครื่องคิดเลข, โหลดเครื่องคิดเลขฟรี, ดาวน์โหลดเครื่องคิดเลข, โหลดเครื่องคิดเลข casio
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ