ดาวน์โหลด Revo Uninstaller 1.85

วันที่: 22 March 2010 - อ่าน: 19558
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Revo Uninstaller เป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยในการ uninstall โปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจด Revo Uninstaller จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในขณะติดตั้งโปรแกรมอื่น ทำให้ Revo Uninstaller สามารถ uninstall โปรแกรมได้สะอาดไม่เหลือส่วนเกินไว้ นอกจากนั้น หากการ uninstall ด้วย uninstaller ของวินโดว์มีการผิดพลาดเกิดขึ้น Revo Uninstaller ยังสามารถแสกนเครื่องแล้วตาม uninstall โปรแกรมนั้นแทนได้อีกด้วย
ข้อมูลทั่วไป
Votes : 59
Revo Uninstaller 1.85
คะแนน 4.46 จาก 5 โดยผู้ใช้ 59 คน
ขนาดไฟล์: 1.06 MB
ประเภท: Freeware   
ผู้พัฒนา: VS Revo Group
ตัวอย่างโปรแกรม: หน้าจอโปรแกรม
Revo Uninstaller is a freeware innovative uninstall utility much faster than Windows Add/Remove applet. With its advanced and fast algorithm, Revo Uninstaller scans before and after you uninstall an application. After the program's regular uninstaller runs, you can remove additional unnecessary files, folders and registry keys that are usually left over on your computer. Even if you have a broken installation, Revo Uninstaller scans for an application's data on your hard disk drives and in the Windows registry and shows all found files, folders and registry items so you can delete them.
คำค้นหาสำหรับโปรแกรม
Revo Uninstaller, โหลด Revo Uninstaller, ดาวน์โหลด Revo Uninstaller, Revo Uninstaller Free Download, โปรแกรม uninstall, โปรแกรมช่วย uninstall, uninstall โปรแกรม
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ