ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเกมส์ เร็วๆ นี้

ดาวน์โหลด Auto Power on & Shutdown 2.20

วันที่: 27 November 2008 - อ่าน: 29917
หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมตั้งเวลา เปิด ปิด คอมพิวเตอร์ สามารถตั้งเวลาแบบประจำ หรือ แล้วแต่เราจะตั้งก็ได้ สำหรับใครชอบโหลดอะไร ๆ ค้างไว้ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็ไม่ต้องคอยลุกมาปิดเครื่องเองแล้วหละครับ ตั้งเวลาปิดไว้ได้เลย.. แหล่มหละที่นี้
Votes : 91
Auto Power on & Shutdown 2.20
คะแนน 4.55 จาก 5 โดยผู้ใช้ 91 คน
ขนาดไฟล์: 1.35 Mb | ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภท: Shareware   
ผู้พัฒนา:
Resume from power-off state - Auto Poweron & Shutdown allows you to auto-start up your computer to work at a specified date

and time, even if the system was stopped in hibernation.

Wake up from sleep mode - Auto Poweron & Shutdown allows you to wake up your computer from sleep mode (s3 standby) at specified time.

Task Schedule - Auto Poweron & Shutdown allows you to open files, play sounds, run programs, close programs, open website, show messages, standby/hibernate, shutdown/reboot, etc. at any specified time.

Auto Shutdown - This is a feature of Auto Poweron & Shutdown that you may find useful. It allows your computer to auto-shutdown at specified time.

Keyboard/Mouse Macro - Record to scripts and playback that you type with the keyboard and move and click with the mouse, a useful feature for such as TV record, supports Windows Vista 64bit.

Auto Poweron & Shutdown is an easy to use application that allows you to control your computer resume from power-off state (hibernation) or wake up from sleep mode (stand by).

With Auto Poweron & Shutdown, you can have more fun in your life. Wake up every morning at the sound of your own favorite music. Go to your office to find that your computer has already been turned on for you. And when you leave to go home, the program helps you close the computer so it doesn't wear off...
Auto, Power on, Shutdown, sleep, poweroff
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี แหล่งโหลดโปรแกรมดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2014. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ