Google Chrome 5.0.342.3 Beta

วันที่: 15 March 2010 - อ่าน: 21473 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! เวอร์ชั่นเบต้าให้ทดลองมาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome BETA 5.0.342.2

วันที่: 12 March 2010 - อ่าน: 19901 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! เวอร์ชั่นเบต้าให้ทดลองมาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome 5.0.342.1 Beta

วันที่: 5 March 2010 - อ่าน: 5315 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! เวอร์ชั่นเบต้าให้ทดลองมาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome BETA 5.0.335.0

วันที่: 25 February 2010 - อ่าน: 16358 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! เวอร์ชั่นเบต้าให้ทดลองมาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome 5.0.317.2 Beta

วันที่: 7 February 2010 - อ่าน: 4201 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! เวอร์ชั่นเบต้าให้ทดลองมาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome 5.0.307.1 Beta

วันที่: 1 February 2010 - อ่าน: 3544 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! มาจนถึงเวอร์ชั่น 5 แล้ว Google Chrome แต่ยัง Beta อยู่ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..

Google Chrome 4.0.302.2 Beta

วันที่: 24 January 2010 - อ่าน: 8467 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Update! แหมจะว่าไปแล้วบราวเซอร์ค่ายดัง ๆ นี่ก็ติดเบต้านานเหมือนกันนะ ล่าสุดออกมาอัปเดทเวอร์ชั่นเบต้าอีกแล้ว เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows, Google Chrome คือเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อ ทำให้เว็บรวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น..
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ