WinSnap 3.1.4

วันที่: 20 November 2009 - อ่าน: 32655 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Update! โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบง่าย ๆ สามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพ Screen ที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พิเศษสามารถจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา...

WinSnap 3.1.3

วันที่: 20 October 2009 - อ่าน: 9598 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Update! โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบง่าย ๆ สามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพ Screen ที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พิเศษสามารถจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา...

WinSnap 3.1.1

วันที่: 19 August 2009 - อ่าน: 6175 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Update! โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบง่าย ๆ สามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพ Screen ที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พิเศษสามารถจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา...

WinSnap 3.1.0

วันที่: 22 July 2009 - อ่าน: 5668 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Update! โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบง่าย ๆ สามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพ Screen ที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พิเศษสามารถจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา...

WinSnap 3.0.8

วันที่: 14 May 2009 - อ่าน: 7002 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Update! โปรแกรมจับภาพหน้าจอแบบง่าย ๆ ตัวเล็กกระทัดรัดไม่กินทรัพยากรเครื่องดีเหมือนกัน สามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพ Screen ที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พิเศษสามารถจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา...

WinSnap 3.0.7

วันที่: 22 April 2009 - อ่าน: 3753 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
WinSnap เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆ โปรแกรมมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่กินทรัพยากรเครื่อง แต่ถึงแม้จะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูเนื่องจากโปรแกรมได้พกความสามารถมาอย่างเต็มเหนี่ยว โปรแกรมสามารถสร้าง Screenshots จากหน้าจอการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการตกแต่งภาพที่จับได้เพื่อเพิ่มข้อความ คำอธิบายภาพ ตลอดจนลูกศร กรอบเน้น ไฮไลท์ บนหน้าจอที่จับมาได้ให้มีสีสัน มีลูกเล่นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โปรแกรมยังมีความสามารถพิเศษในการจับภาพหน้าจอวิดีโอได้อย่างไม่มีปัญหา
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ