LibreOffice 5.3

วันที่: 19 February 2017 - อ่าน: 4018 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีที่เป็นฟรีแวร์สำหรับใช้งานส่วนตัวและในองค์กร โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีโปรแกรมออฟฟิศใช้งานฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ โปรแกรมมีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่ากับโปรแกรมอย่าง Microsoft Office ซึ่งชุดโปรแกรมนี้ก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆ เหมือน Microsoft Office เช่น Text Document สำหรับทำงานด้านเอกสารทั่วไป, Spreadsheet สำหรับงานสเปรดชีทและการคำนวณใส่สูตร, Presentation สำหรับใช้ทำงานพรีเซนเทชั่นนำเสนองาน, Database สำหรับงานฐานข้อมูลและแบบฟอร์ม ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆ สำหรับงานออฟฟิศให้ใช้อีกหลายตัวเลย

LibreOffice 5.1

วันที่: 27 May 2016 - อ่าน: 6242 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับ Microsoft Office โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในออฟฟิศได้ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมที่สามารถทำงานเทียบเท่ากับ Microsoft Office ซึ่งสามารถใช้งานทั่วไปหรือใช้ในองค์กรก็ได ทำให้เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนด้านซอฟแวร์ โปรแกรมที่มีอยู่ในชุดก็ประกอบไปด้วย Text Document เทียบเท่า Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารและจดหมายต่างๆ, Spreadsheet เทียบเท่า Excel สำหรับงานคำนวณแบบสเปรดชีท, Presentation เทียบเท่า PowerPoint สำหรับสร้างงานพรีเซนเทชั่นต่างๆ, Database เทียบเท่า Access สำหรับงานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น

LibreOffice 5.0

วันที่: 21 August 2015 - อ่าน: 7177 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานฟรีทั้งส่วนตัวและเชิงธุรกิจ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถมีโปรแกรมออฟฟิศใช้ได้แบบฟรีๆ แทนที่จะใช้โปรแกรมเสียเงินอย่าง Microsoft Office โปรแกรมมีโมดูลโปรแกรมย่อยหลายๆ ตัว ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีการทำงานที่เทียบเคียงกับโปรแกรมใน MS-Office เช่น Text Document ที่ทำงานคล้ายกับ Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารและจดหมายต่างๆ, Spreadsheet ที่ทำงานคล้ายกับ Excel สำหรับงานคำนวณแบบสเปรดชีท, Presentation ที่ทำงานคล้ายกับ PowerPoint สำหรับสร้างงานพรีเซนเทชั่นต่างๆ, Database ที่ทำงานคล้ายกับ Access สำหรับงานด้านฐานข้อมูล เป็นต้น ใครที่สนใจอย่างหันมาใช้ฟรีแวร์สำหรับโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมนี้แนะนำเลยครับ

LibreOffice 4.1

วันที่: 29 July 2013 - อ่าน: 16911 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมออฟฟิศฟรีที่สามารถโหลดมาใช้งานแทน MS-Office ได้เป็นอย่างดี โปรแกรมได้ถูกพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถมีโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในออฟฟิศได้ฟรี โปรแกรมได้มีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่าโปรแกรมอย่าง MS-Office และ OpenOffice เช่น Writer สำหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทั่วไป, Calc สำหรับทำงานด้านการคำนวนแบบสเปรดชีท, Impress สำหรับสร้างงานนำเสนอ, Base สำหรับใช้งานด้านฐานข้อมูล, Draw สำหรับสร้างแผนภูมิและภาพวาดลายเส้น เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการอัพเดททางด้านความสามารถในการเปิดไฟล์ของ MS-Office และ OpenOffice

LibreOffice 3.6

วันที่: 1 February 2013 - อ่าน: 14583 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถนำมาใช้งานในงานสำนักงานแทนการใช้งาน MS-Office และ OpenOffice ซึ่งโปรแกรมได้ออกแบบให้องค์กรและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและถูกลิขสิทธิ์เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็น Freeware โดยชุดโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย Writer ที่เทียบเท่ากับ Word สามารถใช้พิมพ์เอกสารทั่วไป, Calc ทำงานเหมือน Excel เพื่อใช้จัดการสเปรดชีทและการคำนวณ, Impress ที่ทำงานแทน Powerpoint ใช้สร้างเอกสารนำเสนองานต่างๆ, Base สามารถทำงานแทน Access เพื่อใช้จัดการงานด้านฐานข้อมูล, Draw ที่จะช่วยในการสร้างแผนภูมิและแผนผังต่างๆ, Math ที่สามารถใช้เขียนสัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์, เคมี, ไฟฟ้า เป็นต้น

LibreOffice 3.4

วันที่: 10 August 2011 - อ่าน: 12774 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
LibreOffice เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทางเลือกสำหรับโปรแกรมประเภทเดียวกันกับ MS-Office และ OpenOffice โปรแกรมนี้ทำออกมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานกันได้แบบฟรีและถูกลิขสิทธิ์ โปรแกรมประกอบไปด้วย

- Writer: ที่ใช้ในการพิมพ์งานเอกสารต่างๆ สามารถทำงานแทน MS-Word
- Calc: ใช้สำหรับงานที่ต้องการการคำนวณซึ่งสามารถใช้แทน MS-Excel
- Impress: ใช้สำหรับออกแบบงานพรีเซนต์ต่างๆ สามารถใช้ทำงานแทน MS-Powerpoint
- Draw: ที่จะช่วยในการสร้างแผนภูมิและแผนผังต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- Base: ที่สามารถใช้ทำงานด้านฐานข้อมูลซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลตัวอื่นอย่าง MySQL, PostgreSQL, MS-Access หรือจะสร้างฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดก็ยังได้
- Math: ที่จะช่วยในการเขียนสัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์, เคมี, ไฟฟ้า หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ ได้อย่างสวยงามและถูกต้อง
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ