Panda Cloud Antivirus 1.3

วันที่: 28 October 2010 - อ่าน: 16473 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Panda Cloud Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสแนวคิดใหม่ซึ่งจะมีการแสกนไวรัสกันแบบออนไลน์ โปรแกรมนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Cloud Technology ซึ่งจะมีการเก็บฐานข้อมูลไวรัสบนเซิฟเวอร์ออนไลน์ ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่โปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นๆ เป็น นั่นคือการที่ไม่สามารถตรวจพบไวรัสใหม่ๆ ได้ทันท่วงที ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรมนี้จะถูกอัพเดทโดยผู้ให้บริการโปรแกรม ทำให้ฐานข้อมูลไวรัสของเราอัพเดทอยู่ตลอดเวลา เราจึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะสามารถตรวจจับไวรัสตัวใหม่ได้อย่างแน่นอน ข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้คือความรวดเร็วในการทำงานเนื่องจากมีการแสกนออนไลน์นั่นเองครับ

Panda Cloud Antivirus 1.1

วันที่: 4 June 2010 - อ่าน: 19588 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Panda Cloud Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสแนวคิดใหม่ซึ่งเน้นการแสกนไวรัสออนไลน์ เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสปกติจะมีการเก็บข้อมูลไวรัสไว้บนเครื่องของผู้ใช้ ซึ่งถ้ามีไวรัสตัวใหม่ออกมา กว่าที่โปรแกรมป้องกันไวรัสเหล่านั้นจะตรวจจับได้ก็ต้องมีการอัพเดทข้อมูลไวรัสก่อนโดยผู้ใช้ แต่โปรแกรมนี้จะมีฐานข้อมูลไวรัสเก็บไว้ออนไลน์ที่ server ของผู้บริการโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องคอยอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส เมื่อมีไวรัสใหม่เกิดขึ้นก็สามารถตรวจจับได้ทันที ข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้คือการทำงานได้รวดเร็วซึ่งก็เนื่องมาจากการแสกนจากออนไลน์นั่นเองครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ