Ad-Aware 8.3.3

วันที่: 10 November 2010 - อ่าน: 10272 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Ad-Aware เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับแสกนหาสปายแวร์พร้อมทั้งขุดรากถอนโคนโดยอัตโนมัติ โปรแกรมนี้มีความสามารถทั้งในการป้องกันการติดสปายแวร์แบบเรียลไทม์และยังสามารถใช้แสกนหาสปายแวร์และกำจัดสปายแวร์ในกรณีที่ถูกโจมตีแล้วได้ด้วย โปรแกรมนี้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถป้องกันและกำจัดสปายแวร์ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมนี้จะเน้นเฉพาะการตรวจจับสปายแวร์เท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ใช้จึงควรใช้โปรแกรมนี้ควบคู่กับโปรแกรมป้องกันไวรัสเจ้าอื่นไปด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของเครื่องของเราครับ

Ad-Aware Free Anti-Malware 8.2

วันที่: 29 March 2010 - อ่าน: 34683 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Update! Ad-Aware Free Anti-Malware เป็นโปรแกรมที่ช่วยป้องกันเหล่าสปายแวร์, มัลแวร์, โทจัน และสิ่งไม่พึ่งประสงค์เมื่อเราใช้งานอินเตอร์เน็ต จากที่เคยใช้มาถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากตัวหนึ่งครับ สามารถป้องกันภัยที่มาจากอินเตอร์เน็ตได้ดีกว่าโปรแกรม antivirus ทั่วไป แนะนำให้ติดตั้ง Ad-aware ควบคู่กับโปรแกรม antivirus เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่ควรมีก็ว่าได้

Ad-Aware 2009 8.0.7.0

วันที่: 11 July 2009 - อ่าน: 9895 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Update! โปรแกรมป้องกันเหล่า สปายแวร์ และสิ่งไม่พึ่งประสงค์ที่แอบเข้ามาก่อนกวนตอนที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ออกสู่โลกภายนอก โปรแกรมมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ..

Ad-Aware 2009 8.0.5.0

วันที่: 28 May 2009 - อ่าน: 11673 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Update! Ad-Aware gives you comprehensive malware protection. With real-time monitoring, threat alerts, and automatic updates you can rest easy knowing that you are protected. โปรแกรมป้องกันเหล่า สปายแวร์ และสิ่งไม่พึ่งประสงค์ที่แอบเข้ามาก่อนกวนตอนที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ออกสู่โลกภายนอก โปรแกรมมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ..
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ