Ad-Aware 8.3.1

วันที่: 18 August 2010 - อ่าน: 16219 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Ad-Aware เป็นโปรแกรมแสกนและขุดรากถอนโคนโปรแกรมอันตรายอย่างมัลแวร์และสปายแวร์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ได้การยอมรับในความสามารถในการป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ตที่ดีอีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องไว้เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง โปรแกรมนี้จะช่วยแสกนเครื่องของเราว่ามีโปรแกรมประเภทมัลแวร์หรือสปายแวร์แฝงตัวอยู่หรือไม่ เมื่อเจอโปรแกรมก็จะจัดการถอนรากถอนโคนโปรแกรมเหล่านี้ออกไปจากเครื่องเรา แนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้ควบคู่ไปกับโปรแกรม Antivirus ตัวอื่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ครับ

Ad-Aware 8.3

วันที่: 7 July 2010 - อ่าน: 9032 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Ad-Aware เป็นโปรแกรมป้องกันมัลแวร์, สปายแวร์และภัยร้ายจากอินเตอร์เน็ต โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถป้องกันภัยจากอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตัวหนึ่ง โปรแกรมนี้จะเน้นการป้องกันมัลแวร์และสปายแวร์ซึ่งมีเครื่องมือในการถอนรากถอนโคนโปรแกรมร้ายเหล่านี้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปพร้อมกับโปรแกรม Antivirus อื่นๆ ที่ชอบ ซึ่งจะทำให้เครื่องของเรามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โปรแกรมนี้จึงถือว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่สมควรเก็บไว้เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องเลยครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ