FileZilla 3.14

วันที่: 30 September 2015 - อ่าน: 10033 - หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับใช้เชื่อมต่อไปยังเว็บโฮสติ้งเพื่ออัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภท FTP ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง FTP หรือ FTPS หากโฮสติ้งมีการให้บริการเพื่อความปลอดภัย โปรแกรมนี้จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการไฟล์บนเว็บโฮสติ้งได้จากคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ เหมือนการใช้งาน Windows Explorer บริหารไฟล์บนเครื่อง เมื่อเข้าโปรแกรม ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลเซิฟเวอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ พร้อมทั้งรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ด หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ โปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อไฟล์ต่างๆ บนเซิฟเวอร์ด้านขวามือ และด้านซ้ายมือเป็นรายการไฟล์บนเครื่อง ผู้ใช้สามารถลากวางไฟล์ระหว่างทั้งสองฝั่งได้ทันทีเพื่อเริ่มการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์

FileZilla 3.10

วันที่: 15 January 2015 - อ่าน: 7350 - หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
FileZilla เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังโฮสติ้งเพื่อใช้แลกเปลี่ยนไฟล์ สำหรับโฮสติ้งหรือไฟล์เซิฟเวอร์ทั่วไปที่อนุญาตให้ใช้งาน FTP หรือ FTPS จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่อง PC และเซิฟเวอร์ได้ การใช้งานโปรแกรมนี้จะสะดวกกว่าเนื่องจากหน้าตาโปรแกรมคล้ายกับโปรแกรม Windows Explorer ที่ใช้ในการบราวส์ไฟล์ในวินโดว์ โดยหน้าจอโปรแกรมด้านบนจะเป็นข้อมูลในการเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นไฟล์และโฟล์เดอร์ที่อยู่บนเครื่องของเรา ด้านขวามือจะเป็นไฟล์ที่อยู่บนเซิฟเวอร์ เราสามารถอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์และโฟล์เดอร์ได้ง่ายๆ โดยการลากแล้ววางระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมจะมีระบบคิวจัดระเบียบการอัพโหลด/ดาวน์โหลดให้ด้วย

FileZilla 3.9

วันที่: 7 August 2014 - อ่าน: 7573 - หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อไปยังโฮสติ้งเพื่ออัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมนี้จะมีการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อแบบ FTP และ FTPS สำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด โปรแกรมมีการทำงานคล้ายกับโปรแกรม Windows Explorer ของวินโดว์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการไฟล์ต่างๆ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ เช่น ชื่อเซิฟเวอร์, รหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จโปรแกรมก็จะแสดงไฟล์ที่อยู่บนเซิฟเวอร์ด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นไฟล์ในเครื่องของเรา ผู้ใช้สามารถลากไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดระหว่างสองหน้าจอได้ทันที ซึ่งโปรแกรมจะจัดการคิวในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ

FileZilla 3.8

วันที่: 2 April 2014 - อ่าน: 6681 - หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
FileZilla เป็นอีกหนึ่งในโปรแกรมคู่ใจสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมมีไว้สำหรับใช้เชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อแบบ FTP และ FTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ หน้าตาโปรแกรมมีลักษณะคล้ายกับ Windows Explorer โดยด้านซ้ายของหน้าจอเป็นไฟล์ที่จัดเก็บบนเครื่องของเรา ส่วนด้านขวาของหน้าจอจะเป็นไฟล์ที่จัดเก็บบนเซิฟเวอร์ ซึ่งเราสามารถลากแล้ววางไฟล์และโฟล์เดอร์ที่ต้องการไปมาระหว่างหน้าจอทั้งสองฝาก เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมมีระบบการอัพโหลด/ดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้อัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆ หรือหลายๆ ไฟล์ได้สำเร็จอย่างแน่นอน

FileZilla 3.7

วันที่: 10 May 2013 - อ่าน: 15669 - หมวดหมู่: นักพัฒนา และ Developers
FileZilla เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อไปยังโฮสติ้งเพื่อดูแลจัดการเว็บไซต์ โปรแกรมได้พัฒนาแบบ Opensource เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถใช้งาน FTP เพื่อเชื่อมต่อไปจัดการเว็บไซต์ที่ดูแลได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยโปรแกรมสามารถจัดการไฟล์บนเว็บไซต์ได้เหมือนการใช้งาน Windows Explorer ซึ่งง่ายต่อการจัดการ สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการลากและวางไฟล์เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน รองรับการใช้งานทั้งที่เป็น FTP, FTPS, และระบบ SSL ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ โปรแกรมรองรับการใช้งานหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ