X-Mouse Button Control 2.5

วันที่: 8 October 2012 - อ่าน: 123827 - หมวดหมู่: ไดร์ฟเวอร์
X-Mouse Button Control เป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถตั้งค่าการทำงานของเมาส์ได้อย่างอิสระ โดยปกติเมาส์จะมีการทำงานอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น แต่โปรแกรมนี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของเมาส์ได้โดยอิสระ โดยเราสามารถแม็พการทำงานของเมาส์ในโปรแกรมอื่นๆ ให้แตกต่างกันได้โดยการสร้างโปรไฟล์ให้แต่ละโปรแกรม ซึ่งการทำงานก็สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น หากนำไปใช้ในโปรแกรมฟังเพลง เราก็สามารถตั้งให้ปุ่มเมาส์เป็นปุ่มเล่น/หยุดเพลงหรือข้ามเพลงได้โดยการคลิ๊กเมาส์เพียงปุ่มเดียว การทำงานทุกอย่างจะขึ้นกับการตั้งค่าของเรา ซึ่งก็นับว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์มากสำหรับการใช้ช่วยทำงานและสำหรับนักเล่นเกมส์
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ