WordWeb 8.03

วันที่: 25 August 2016 - อ่าน: 6781 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษฟรีที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ได้อย่างครบถ้วน โปรแกรมนี้มีฐานข้อมูลคำศัพท์ภายในตัว ทำให้สามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเหมือนโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ ประเภทของคำ, ความหมายของคำ, วิธีการอ่าน, คำความหมายใกล้เคียง, คำความหมายตรงข้าม ฯลฯ พร้อมด้วยปุ่มสาธิตการอ่านออกเสียงซึ่งสามารถให้โปรแกรมออกเสียงคำนั้นๆ ให้ฟัง แต่ถ้าหากผู้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรแกรมยังสามารถดึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคำศัพท์มาจาก Wikipedia มาแสดงได้ทันทีอีกด้วย

WordWeb 7.2

วันที่: 9 August 2015 - อ่าน: 8422 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษฟรีที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้เจ๋งกว่าโปรแกรมดิกชันนารีอื่นๆ ตรงที่มีฐานข้อมูลคำศัพท์ภายในโปรแกรม ทำให้เราสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเหมือนโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมสามารถค้นหาคำศัพท์และดูความหมายของคำศัพท์ได้ พร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น คำความหมายใกล้เคียง, คำความหมายตรงข้าม, การอ่านออกเสียง, พร้อมปุ่มกดฟังการออกเสียงที่ถูกต้อง หากผู้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โปรแกรมก็ยังมีระบบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์จาก Wikipedia อีกด้วย ใครที่อยากพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้แนะนำเลยครับ

WordWeb 7.1

วันที่: 28 September 2014 - อ่าน: 8207 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษฟรีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มากมาย จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ตรงที่มีฐานข้อมูลของคำศัพท์อยู่ในตัวเอง ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบออฟไลน์ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตเหมือนกับโปรแกรมอื่น จุดเด่นอีกอย่างก็คือโปรแกรมมีการให้ความหมายอย่างครบถ้วนสำหรับคำศัพท์ที่มีหลายความหมายและคำแต่ละประเภทที่ทำหน้าที่แตกต่างกันในประโยค พร้อมทั้งยังสามารถแนะนำคำที่เกี่ยวข้องและคำที่มีความหมายใกล้เคียง สุดท้ายก็ยังสามารถกดฟังการออกเสียงของคำศัพท์ที่ถูกต้องได้ทันที เรียกได้ว่าใครอยากได้ผู้ช่วยในการศึกษาภาษาอังกฤษล่ะก็ โปรแกรมนี้น่าจะเป็นโปรแกรมคู่ใจในการค้นหาความหมายคำศัพท์ได้เป็นอย่างดี

WordWeb 7.0

วันที่: 12 June 2013 - อ่าน: 25214 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษยอดฮิต โปรแกรมมีฐานข้อมูลคำศัพท์ภายในตัว ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมในการหาความหมายของคำศัพท์ที่ต้องการได้ทันทีแม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตดังเช่นโปรแกรมอื่นๆ ที่มักจะใช้ระบบแปลภาษาออนไลน์ โปรแกรมนอกจากจะสามารถให้ความหมายของคำศัพท์แล้ว โปรแกรมยังสามารถให้ข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ค้นหา เช่น ประเภทของคำ คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม วิธีอ่านออกเสียง แถมยังมีระบบอ่านออกเสียงผ่านลำโพง ทำให้เราสามารถฟังการอ่านที่ถูกต้องได้ สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็ได้เพิ่มระบบอำนวยความสะดวกในการค้นหาให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งอัพเดทฐานข้อมูลคำศัพท์เพิ่มเติม

WordWeb 6.8

วันที่: 20 July 2012 - อ่าน: 32499 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้มีการติดตั้งฐานข้อมูลคำศัพท์ไว้ในเครื่องของเราไว้แล้ว ซึ่งต่างจากโปรแกรมอื่นที่มักจะต้องใช้ฐานข้อมูลจากบนอินเตอร์เน็ต โปรแกรมมีความสามารถในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว มีการแสดงผลคำแปล คำที่มีความหมายใกล้เคียง คำที่มีความหมายตรงกันข้าม หลักการอ่านออกเสียง พร้อมทั้งระบบอ่านออกเสียงจริง ทำให้เราได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบบการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การเรียนรู้อื่นๆ หากเรามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทก็มีการอัพเดทฐานข้อมูลคำศัพท์ให้เป็นเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด

WordWeb 6.7

วันที่: 31 October 2011 - อ่าน: 17864 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ตลอดเวลา โปรแกรมนี้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์เก็บไว้ที่เครื่องของเรา ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเหมือนโปรแกรมอื่น โปรแกรมสามารถแปลคำศัพท์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำที่เราสนใจทั้งคำที่เกี่ยวข้อง คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คำที่มีความหมายตรงกันข้าม โปรแกรมสามารถอ่านคำออกเสียงคำออกทางลำโพง ซึ่งจะทำให้เราสามารถศึกษาหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง หากเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ โปรแกรมยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง Wikipedia เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย ในเวอร์ชั่นอัพเดทนี้ก็เป็นอัพเดทเพื่อรองรับการทำงานกับ Firefox รุ่นล่าสุดครับ

WordWeb 6.6

วันที่: 5 August 2011 - อ่าน: 11008 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
WordWeb เป็นโปรแกรมดิกชันนารีที่จะช่วยฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของเราเป็นอย่างดี โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษที่นอกจากจะแปลคำศัพท์ที่เราสนใจแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ในอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน, คำอื่นที่เกี่ยวข้องกัน, การเปลี่ยนรูปของคำศัพท์, การออกเสียงที่ถูกต้องซึ่งสามารถฟังเสียงทางลำโพงได้, ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อื่น เช่น Wikipedia เป็นต้น โปรแกรมสามารถใช้งานได้แม้จะไม่ต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ก็มีการอัพเดทฐานข้อมูลคำศัพท์, เพิ่มการรองรับการทำงานร่วมกับ Firefox 5.0, ปรับปรุงการออกเสียงคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ