Foxit Reader 4.0

วันที่: 30 June 2010 - อ่าน: 38979 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Foxit Reader เป็นโปรแกรมขนาดกระทัดรัดที่ใช้ในการเปิดไฟล์ PDF โดยปรกติแล้วเราจะใช้ Adobe Reader ในการเปิดไฟล์ PDF แต่ปัญหาคือ โปรแกรม Adobe Reader จะมีขนาดใหญ่กินพื้นที่และทรัพยากรเครื่องเป็นอย่างมาก แต่โปรแกรม Foxit Reader สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับ Adobe Reader โดยที่มีขนาดเล็กกว่าและทำงานได้เร็วกว่าด้วย สำหรับเวอร์ชั่นที่นำมาให้โหลดนี้เป็นเวอร์ชั่น Portable ซึ่งสามารถก๊อบปี้ไปใช้เครื่องอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้อง install โปรแกรมครับ นับว่าเป็นโปรแกรมที่เล็กกระทัดรัดแถมยังใช้งานได้สะดวกสบาย ไม่ควรพลาดครับ

Foxit Reader 3.2.0303

วันที่: 12 March 2010 - อ่าน: 12781 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.4.1125

วันที่: 28 November 2009 - อ่าน: 18358 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.3.1030

วันที่: 7 November 2009 - อ่าน: 12954 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.2.1013

วันที่: 14 October 2009 - อ่าน: 6663 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.1.0928

วันที่: 2 October 2009 - อ่าน: 25332 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.1.0901

วันที่: 4 September 2009 - อ่าน: 5969 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ