File Splitter and Joiner 3.3

วันที่: 29 July 2010 - อ่าน: 81604 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
File Splitter and Joiner เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยตัดและต่อไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในการตัดไฟล์ใหญ่ๆ ให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก หลายๆ ไฟล์ เพื่อให้เราสามารถอัพโหลดไฟล์เหล่านั้นแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆ ได้อย่างสะดวก จุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือการได้รับขนานนามว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อไฟล์ที่ทำงานได้เร็วที่สุด โปรแกรมประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ File Splitter ซึ่งทำหน้าที่ในการตัดไฟล์ขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์เล็กๆ หลายๆ ไฟล์ และ File Joiner ทำหน้าที่ในการรวมไฟล์เล็กๆ ที่ถูกตัดมาให้กลับเป็นไฟล์จริงอีกครั้ง นักอัพโหลดไฟล์ไม่ควรพลาดโปรแกรมนี้ครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ