Autoruns 9.57

วันที่: 3 December 2009 - อ่าน: 5612 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! โปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize

Autoruns 9.56

วันที่: 14 October 2009 - อ่าน: 4357 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! โปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize

Autoruns 9.54

วันที่: 18 September 2009 - อ่าน: 3914 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! โปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize

Autoruns 9.53

วันที่: 14 August 2009 - อ่าน: 4181 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! โปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize

Autoruns for Windows v9.51

วันที่: 3 July 2009 - อ่าน: 5681 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize เครื่องต้องลองกันดูครับ...

Autoruns 9.5

วันที่: 9 May 2009 - อ่าน: 3954 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ โปรแกรมต่าง ๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งคือรันโปรแกรมไว้เยอะ ส่วนโปรแกรมไหนที่ไม่จำเป็นสามารถคัดออกไว้ก่อนเลย และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize เครื่องต้องลองกันดูครับ...

Autoruns for Windows v9.41

วันที่: 8 April 2009 - อ่าน: 3959 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Autoruns for Windows เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราจัดการเกี่ยวการสตาร์ทอัพของวินโดว์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการโปรแกรมต่างๆ ที่รันตอนวินโดว์ Start ขึ้นมา โดยเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โปรแกรมไหนรันตอนเปิดเครื่องมั่ง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เครื่องทำงานช้าตอนเข้าวินโดว์ใหม่ๆ เนื่องจากมีการเปิดโปรแกรมตอนสตาร์ทอัพเยอะเกินไป ซึ่งมักเป็นสาเหตุหลักเลยสำหรับปัญหาเปิดเครื่องช้า ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้ดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เปิดตอนสตาร์ทอัพ อันไหนที่ไม่จำเป็นก็สามารถคัดออกไว้ก่อนเลย โปรแกรมยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการ Optimize เครื่องต้องลองกันดูครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ