Total Commander 7.50 beta 5

วันที่: 14 June 2009 - อ่าน: 13652 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
Update! โปรแกรม Total Commander (Totalcmd ,shareware-US29 ชื่อเก่าคือ Window Commander) เป็นทั้งโปรแกรม FTP และ โปรแกรมจัดการไฟล์(File Manager) ความสามารถคล้าย โปรแกรม CuteFTP หรือ WS_FTP ผสมกับโปรแกรม Norton Comander ทำงานบน Windows OS ได้ทุกรุ่น

Total Commander 7.50 beta 1

วันที่: 28 April 2009 - อ่าน: 5268 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
Total Commander เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม Window Commander โปรแกรมมีการทำงานเป็นโปรแกรมประเภท FTP Client ซึ่งจะมีการทำงานคล้ายกับโปรแกรม CuteFTP และ FileZilla โดยโปรแกรมจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่ง Client และฝั่ง Server ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ที่ต้องการได้โดยผ่านระบบ FTP หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถจัดการไฟล์บนเซิฟเวอร์ได้เหมือนกับการใช้งานไฟล์ในเครื่องตัวเอง ผู้ใช้สามารถใช้ระบบลากแล้ววางเพื่อทำการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ