Digital Image Tool 3.0

วันที่: 12 September 2011 - อ่าน: 55424 - หมวดหมู่: กราฟิก และรูปภาพ
Digital Image Tool เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการรูปภาพที่สามารถทำงานได้ทีละหลายไฟล์ โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดการ โปรแกรมสามารถใช้ในการย่อ/ขยายรูปภาพ, หมุนรูปภาพให้อยู่ในแนวที่ต้องการ, ตัดรูปภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการ, เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน, ตลอดจนการใส่ลายน้ำ เราสามารถตั้งค่าเหล่านี้ทีเดียวแล้วให้โปรแกรมจัดการไฟล์ที่เราเลือกทั้งหมดได้เพียงแค่การตั้งค่าเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการจัดการรูปภาพได้เป็นอย่างมาก โปรแกรมรองรับไฟล์นามสกุล GIF, TIF, JPG, BMP, PSD, PNG, TGA,
และ RAW
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ