Format Factory 2.60

วันที่: 13 December 2010 - อ่าน: 99384 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์สารพัดชนิดที่สามารถแปลงได้ทั้งไฟล์วีดีโอ, รูปภาพ, และไฟล์เพลง แทบทุกนามสกุล ไม่ว่าเราจะแปลงไฟล์เป็นอะไร เพียงใช้แค่โปรแกรมนี้ก็เอาอยู่ โปรแกรมออกแบบโดยที่ให้เราสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการแปลงจากหน้าจอหลัก หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงนามสกุลที่สามารถแปลงได้ทั้งหมดให้เราเลือก โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถแปลงไฟล์แต่ละชนิดเพื่อให้มีขนาดเล็กโดยที่ไม่ทำให้ไฟล์เสียคุณภาพไป โปรแกรมนี้จึงนับว่าเป็นสุดยอดโปรแกรมแปลงไฟล์สารพัดชนิดที่ทุกคนน่าจะมีติดเครื่องไว้ครับ

Format Factory 2.50

วันที่: 18 October 2010 - อ่าน: 121972 - หมวดหมู่: วิดีโอ ออดิโอ, กราฟิก และรูปภาพ
Format Factory เป็นสุดยอดแห่งสุดยอดโปรแกรมแปลงไฟล์ เพราะโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว สามารถแปลงไฟล์ได้สารพัดชนิด ไม่ว่าจะแปลงไฟล์วีดีโอ, แปลงไฟล์เพลง หรือแปลงไฟล์รูปภาพ โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวก็เอาอยู่ หน้าตาโปรแกรมออกแบบมาให้เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกว่าต้องการแปลงไฟล์วีดีโอ/เพลง/รูปภาพจากเมนูหลัก แล้วเลือกนามสกุลที่ต้องการแปลงได้ทันที โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถแปลงไฟล์ให้มีขนาดเล็กที่สุดโดยที่ไม่เสียคุณภาพภาพและเสียงไป นับว่าเป็นสุดยอดแห่งสุดยอดโปรแกรมแปลงไฟล์ที่ควรมีติดเครื่องไว้อีกโปรแกรมหนึ่งครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ