mHotspot 7.8

วันที่: 16 June 2015 - อ่าน: 36208 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
mHotspot เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ช่วยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็น Wifi Hotspot ส่วนตัว โปรแกรมนี้จะช่วยในการกระจายสัญญาณ Wifi เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรมก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกัน อย่างแรกคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้จะต้องใช้งาน Windows 7 ขึ้นไปถึงจะทำ Wifi Hotspot ได้ อีกจุดหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำ Wifi Hotspot จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว สุดท้ายคือต้องมีการ์ดปล่อยสัญญาณ Wireless หากเงื่อนไขครบแล้วก็แค่ลงโปรแกรม จากนั้นก็เปิดโปรแกรมมา ตั้งชื่อ Wifi Hotspot, ตั้งรหัสการเชื่อมต่อ, เลือกอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แค่นี้ก็สามารถสร้าง Wifi Hotspot ส่วนตัวไว้ใช้เองได้แล้ว

mHotspot 7.7

วันที่: 29 November 2014 - อ่าน: 39743 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
mHotspot เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Wifi ได้ให้กลายเป็น Wifi Hotspot หากใครยังงงๆ ว่าโปรแกรมนี้เอาไว้ทำอะไร ก็สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ก็คือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแชร์เน็ตผ่านทาง Wifi นั้นเอง สำหรับการใช้งานโปรแกรมก็ง่ายๆ แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมา ตั้งชื่อ Wifi Hotspot ที่ต้องการใช้และรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ โปรแกรมก็จะจัดการแชร์เน็ตให้กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ให้สามารถคอนเน็คได้ทันที แต่โปรแกรมนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือผู้ใช้จะต้องใช้งาน Windows 7 ขึ้นไป ต่อมาคอมพิวเตอร์ที่จะทำ Wifi Hotspot จะต้องมีตัวรับส่งสัญญาณ Wifi และสุดท้ายคอมพิวเตอร์ที่เป็น Wifi Hotspot จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่แล้วจึงจะสามารถแชร์ให้กับเครื่องอื่นๆ ได้

mHotspot 7.6

วันที่: 1 March 2014 - อ่าน: 97192 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
mHotspot เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็น Wifi Hotspot ได้ง่ายๆ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว สามารถปล่อยสัญญาณ Wifi ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ โดยคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ปล่อย Wifi จะต้องใช้ Windows 7 ขึ้นไป และจะต้องมีอุปกรณ์ Wifi อยู่แล้ว จึงจะสามารถใช้งานได้ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่ายๆ โดยมีการตั้งค่าเพียง ชื่อ Wifi, รหัสผ่าน Wifi, อินเตอร์เน็ตที่ต้องการนำมาแชร์ แค่นี้โปรแกรมก็จะจัดการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของเราให้กลายเป็น Wifi Hotspot ได้ในไม่กี่นาที โปรแกรมยังสามารถจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Wifi และสามารถดูว่ามีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่บ้าง พร้อมทั้งดูรายงานการใช้งานได้จากหน้ารายงานภายในโปรแกรม

mHotspot 7.0

วันที่: 6 November 2013 - อ่าน: 108725 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
mHotspot เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้กระจายสัญญาณ Wifi ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ หากผู้ใช้ต้องการใช้โปรแกรมนี้จะต้องใช้ Windows 7 และ 8 ขึ้นไป โปรแกรมจะช่วยเปลี่ยนให้คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมให้ทำหน้าที่เป็น Wifi Hotspot ส่วนตัวที่เราสามารถตั้งค่าการทำงาน, ตั้งรหัสผ่าน, ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง แต่คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสร้าง Wifi จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่แล้วถึงจะสามารถแชร์เน็ตให้กับเครื่องอื่นๆ ได้ สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าจอโปรแกรมให้ใช้งานง่ายขึ้น, แก้ไขบั๊กที่ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานบนโน๊ตบุ๊คบางรุ่น, เพิ่มระบบ Widget ที่ช่วยให้เราสามารถเปิด/ปิด Wifi ได้อย่างรวดเร็วผ่านการควบคุมด้วย Widget

mHotspot 6.4

วันที่: 2 August 2013 - อ่าน: 143202 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
mHotspot เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเปลี่ยนให้คอมพิวเตอร์ทั่วไปให้กลายเป็น Wifi Hotspot ส่วนตัว โปรแกรมนี้สามารถทำงานบน Windows 7 และ 8 ขึ้นไป โดยจะช่วยให้เราสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมนี้สามารถกระจายสัญญาณ Wifi ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ iPad iPhone แท็บเล็ต เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้สร้าง Hotspot จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อนถึงจะสามารถแชร์ Wifi ได้ โปรแกรมสามารถตั้งค่าการแชร์ผ่าน Wifi ด้วยหน้าจอการตั้งค่าหน้าจอเดียว โดยเราสามารถใส่ชื่อ Wifi ที่ต้องการ พร้อมทั้งตั้งรหัสผ่าน จากนั้นก็เลือกรูปแบบการแชร์ และการจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน แค่นี้เราก็สามารถมี Wifi ใช้งานส่วนตัวแล้ว
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ