Wise Memory Optimizer 3.16

วันที่: 24 December 2012 - อ่าน: 21754 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Memory Optimizer เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยในการปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเปิดพื้นที่ว่างบนแรม ทำให้โปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้พื้นที่นั้นได้ เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีการโหลดข้อมูลต่างๆ ไปเก็บไว้ในแรมซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าหน่วยความจำอื่นๆ การที่เราปิดโปรแกรมที่ไม่มีความจำเป็นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ทางอ้อมโดยไม่ต้องอัพเกรดฮาร์ดแวร์ โปรแกรมนี้สามารถเลือกปิดโปรแกรมไม่จำเป็นได้อย่างอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่เรากำหนด พร้อมทั้งยังสามารถแสดงกราฟการใช้งานของแรมแบบเรียลไทม์ได้ด้วย

Memory Improve Master 6.1.2.265

วันที่: 12 May 2010 - อ่าน: 22287 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Memory Improve Master เป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลและจัดการแรมให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรแกรมนี้ใช้หลักการที่ว่า ถ้าคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่ในแรมมากพอก็จะทำให้ระบบทำงานได้เร็วและเสถียร โปรแกรมนี้จะทำการคืนพื้นที่แรมที่ไม่ได้ใช้งานจากโปรแกรมอื่นและทำการบีบอัดการใช้งานแรมของ OS ทำให้เรามีพื้นที่แรมสำหรับโปรแกรมอื่นเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าลองทีเดียวครับ

SuperRam 6.3.8.2010

วันที่: 8 March 2010 - อ่าน: 28661 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! SuperRam โปรแกรมปรับแต่งแรมของเครื่องคุณให้ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพ เร่งสปีดแรมให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โปรแกรมใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะแบ่งแรมให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติหากเครื่องท่านมีการทำงานช้ากว่า ปกติหรือที่แรกว่า ฟรีแรม นั่นเอง.. ลองเล่นกันดูนะครับ

SuperRam 6.2.22.2010

วันที่: 22 February 2010 - อ่าน: 7456 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! SuperRam โปรแกรมปรับแต่งแรมของเครื่องคุณให้ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพ เร่งสปีดแรมให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โปรแกรมใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะแบ่งแรมให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติหากเครื่องท่านมีการทำงานช้ากว่า ปกติหรือที่แรกว่า ฟรีแรม นั่นเอง.. ลองเล่นกันดูนะครับ

SuperRam 6.2.15.2010

วันที่: 15 February 2010 - อ่าน: 5409 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! SuperRam โปรแกรมปรับแต่งแรมของเครื่องคุณให้ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพ เร่งสปีดแรมให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โปรแกรมใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะแบ่งแรมให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติหากเครื่องท่านมีการทำงานช้ากว่า ปกติหรือที่แรกว่า ฟรีแรม นั่นเอง.. ลองเล่นกันดูนะครับ

SuperRam 6.2.8.2010

วันที่: 8 February 2010 - อ่าน: 6426 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! SuperRam โปรแกรมปรับแต่งแรมของเครื่องคุณให้ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพ เร่งสปีดแรมให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โปรแกรมใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะแบ่งแรมให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติหากเครื่องท่านมีการทำงานช้ากว่า ปกติหรือที่แรกว่า ฟรีแรม นั่นเอง.. ลองเล่นกันดูนะครับ

SuperRam 6.8.31.2009a

วันที่: 1 September 2009 - อ่าน: 11654 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Update! SuperRam 6 โปรแกรมปรับแต่งแรมของเครื่องคุณให้ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพ เร่งสปีดแรมให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โปรแกรมใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะแบ่งแรมให้ท่านใช้โดยอัตโนมัติหากเครื่องท่านมีการทำงานช้ากว่า ปกติหรือที่เรียกว่า ฟรีแรม นั่นเอง.. ลองเล่นกันดูนะครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2016. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ