Slickscreen 2.0

วันที่: 3 June 2013 - อ่าน: 14929 - หมวดหมู่: บราวเซอร์และปลั๊กอิน
Slickscreen เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นหน้าจอย่อยๆ ทำให้เราสามารถเปิดโปรแกรมทีละหลายโปรแกรมบนหน้าจอและแสดงพร้อมๆ กันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่ต้องใช้โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมหรือเว็บไซต์หลายๆ เว็บเพื่อนำข้อมูลจากแต่ละแหล่งมาเปรียบเทียบกัน โปรแกรมสามารถแบ่งหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยเราสามารถยืด/หดแต่ละหน้าจอได้ตามใจชอบ และยังสามารถลากและวางแต่ละโปรแกรมลงบนแต่ละหน้าจอย่อยได้อย่างอิสระ ทำให้โปรแกรมสามารถนำมาใช้งานแทนการใช้หน้าจอหลายๆ จอได้เป็นอย่างดี

Slickscreen 1.3

วันที่: 6 June 2011 - อ่าน: 15988 - หมวดหมู่: โปรแกรม Desktop
Slickscreen เป็นโปรแกรมที่คนที่มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ควรมีเพราะโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถใช้จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โปรแกรมจะช่วยในการแบ่งหน้าจอขนาดใหญ่ให้เป็นหน้าจอย่อยๆ ทำให้เราสามารถทำงานสะดวกกว่าเนื่องจากเราสามารถเปิดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมเทียบเคียงกัน ทำให้เห็นภาพรวมการทำงานได้โดยง่าย โปรแกรมสามารถบันทึกตำแหน่งหน้าจอไว้ได้ ทำให้เราสามารถกลับมาใช้งานทีหลังได้โดยง่าย โปรแกรมนี้จึงเป็นอีกโปรแกรมนี้ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ