CPU-Z 1.55

วันที่: 12 July 2010 - อ่าน: 46268 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
CPU-Z เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ CPU, mainboard, RAM, OS และ DirectX ได้อย่างละเอียด โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบว่าข้อมูลของฮาร์ดแวร์ตรงตามที่ผู้ขายระบุไว้หรือไม่ สำหรับตัวที่นำมาให้โหลดนี้เป็นเวอร์ชั่น portable ซึ่งสามารถคลาย zip ก๊อบปี้ใส่ thumbdrive แล้วนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบเครื่องอื่นได้ทันทีครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ