My Lockbox 2.2.7

วันที่: 26 October 2010 - อ่าน: 15987 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
My Lockbox เป็นโปรแกรมที่จะช่วยปกป้องไฟล์และโฟล์เดอร์สำคัญในเครื่องโดยใช้ระบบพาสเวิร์ด โปรแกรมนี้จะช่วยในการซ่อนโฟลเดอร์ที่เราต้องการ ทำให้ผู้ใช้อื่นไม่สามารถมองเห็นและเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ได้ เมื่อติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมจะถามถึงพาสเวิร์ดที่เราต้องการใช้และโฟล์เดอร์ที่ต้องการซ่อน ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จเราก็จะสามารถนำไฟล์ที่ต้องการป้องกันการเข้าถึงใส่ในโฟล์เดอร์ที่กำหนด เมื่อต้องการใช้งานโฟลเดอร์นั้น ก็เพียงแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาและปลดล็อค เมื่อต้องการซ่อนก็ทำการล็อคและปิดโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่สามารถเพื่มความปลอดภัยให้กับไฟล์สำคัญได้อย่างง่ายๆ ได้ดีทีเดียวครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ