Wise Folder Hider 2.02

วันที่: 18 March 2014 - อ่าน: 11197 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์สำคัญได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมสามารถใช้ร่วมกับทั้งไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม, USB Harddisk หรือ USB Flash Drive ต่างๆ โปรแกรมเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล็อคไฟล์ 2 ชั้น ซึ่งผู้ใช้จะต้องใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้โปรแกรมเป็นการป้องกันชั้นที่หนึ่ง และใส่พาสเวิร์ดสำหรับแต่ละไฟล์ที่ล็อคไว้เป็นการป้องกันชั้นที่สอง โปรแกรมสามารถป้องกันการเข้าถึงไฟล์ที่ล็อคไว้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด พร้อมด้วยระบบเข้ารหัสไฟล์ ทำให้ตัวไฟล์ไม่สามารถอ่านได้หากไฟล์ได้ตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุงด้านการเข้ารหัสไฟล์, ปรับปรุงระบบการซ่อนไฟล์จากโปรแกรมที่ใช้ค้นหาโดยเฉพาะ

My Lockbox 3.1

วันที่: 7 March 2014 - อ่าน: 6955 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
My Lockbox เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์และโฟล์เดอร์ได้อย่างแนบเนียน จุดเด่นของโปรแกรมนี้ที่แตกต่างจากโปรแกรมซ่อนไฟล์ตัวอื่นอยู่ตรงที่ระบบล็อคและปลดล็อคที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จ โปรแกรมก็จะมีการสร้างโฟล์เดอร์สำหรับใส่ไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการซ่อนไว้ให้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นโฟล์เดอร์อื่นได้ตามใจชอบ (สำหรับเวอร์ชั่นฟรีจะอนุญาตให้ตั้งค่าได้เพียง 1 โฟล์เดอร์ แต่ภายใต้โฟล์เดอร์ดังกล่าวสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้ไม่จำกัด) จากนั้นโปรแกรมก็จะใช้ระบบรหัสผ่านในการปลดล็อค เมื่อเราต้องการใช้งานไฟล์ที่ซ่อนไว้ก็เพียงแค่เปิดโปรแกรมมาและใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง แล้วทำการปลดล็อค หลังจากใช้งานเสร็จก็กดล็อคอีกครั้ง แค่นี้ไฟล์สำคัญของเราก็จะถูกซ่อนอย่างปลอดภัย

Wise Folder Hider 1.52

วันที่: 23 January 2014 - อ่าน: 8997 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันไฟล์และโฟล์เดอร์สำคัญจากการเข้าถึงโดยไม่รับอนุญาต โปรแกรมใช้ระบบรหัสผ่าน 2 ชั้นเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยชั้นแรกจะใช้ป้องกันการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนการใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง เมื่อเข้าโปรแกรมได้ ผู้ใช้ก็สามารถเลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการป้องกัน ซึ่งเราสามารถเลือกใส่รหัสปลดล็อคป้องกันการเข้าถึงอีกชั้นหนึ่ง โปรแกรมสามารถทำงานได้ทั้งบนไฟล์ในเครื่อง, USB แฟลชไดร์ฟ, USB ฮาร์ดดิส ในเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีระบบเลือกภาษาอัตโนมัติเมื่อลงโปรแกรม, อัพเดทระบบหลายภาษา, และปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมทั่วไป

Wise Folder Hider 1.36

วันที่: 24 June 2013 - อ่าน: 25657 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ พร้อมทั้งมีระบบรหัสผ่านช่วยป้องกันอีกชั้น ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ง่ายๆ โดยเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นก็เลือกรหัสผ่านที่ต้องการ แล้วก็ทำการล็อคโฟลเดอร์ไว้ โปรแกรมก็จะทำการซ่อนไฟล์พร้อมใส่รหัสผ่านให้ ผู้ที่ต้องการปลดล็อคจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราป้องกันไว้ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้งไฟล์ที่อยู่ในเครื่องและอุปกรณ์ USB อย่าง Flash Drive และ USB Harddrive สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มระบบการป้องกันไฟล์แบบใหม่

Wise Folder Hider 1.32

วันที่: 21 January 2013 - อ่าน: 28729 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยซ่อนไฟล์สำคัญได้อย่างปลอดภัยไม่ให้ตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซ่อน ใส่รหัสผ่าน และทำการล็อคโฟลเดอร์ไว้ โปรแกรมก็จะจัดการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราเลือกให้ทันที ทำให้ผู้ที่ใช้งานคนอื่นไม่สามารถมองเห็นไฟล์เหล่านี้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดๆ ก็ตาม โปรแกรมใช้ระบบรหัสผ่าน 2 ชั้น ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้จะต้องใส่รหัสให้ถูกต้องทั้ง 2 ครั้ง โปรแกรมสามารถใช้ซ่อนไฟล์ที่อยู่ทั้งในเครื่อง, บน USB Flash Drive, หรือที่เป็น USB Harddrive ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

Wise Folder Hider 1.28

วันที่: 9 November 2012 - อ่าน: 18495 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider สำหรับใครที่จำเป็นต้องซ่อนไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์สำคัญตกไปอยู่ในมือผู้ไม่พึงประสงค์ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ได้โดยปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดๆ ก็ตาม โปรแกรมได้ใช้ระบบการใส่รหัสผ่านถึง 2 ชั้น ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โปรแกรมสามารถใช้ในการซ่อนไฟล์ทั้งที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่และอุปกรณ์พกพา เช่น USB Flash Drive หรือ USB Harddisk หรือแม้กระทั่งเมมโมรี่การ์ดบนโทรศัพท์ สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการแก้ไขบั๊กเกี่ยวกับซ่อนไฟล์ที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ USB พร้อมทั้งแก้ไขคำแปลในบางภาษา

My Lockbox 2.9

วันที่: 4 October 2012 - อ่าน: 30193 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
My Lockbox เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถซ่อนไฟล์และโฟล์เดอร์ไม่ให้ใครหาเจอได้ เมื่อเราลงโปรแกรมนี้เสร็จแล้ว โปรแกรมจะสร้างโฟล์เดอร์พิเศษมาให้เราสามารถใส่ไฟล์ที่เราต้องการซ่อนลงไปได้ หากเราต้องการเปลี่ยนโฟล์เดอร์ที่เก็บก็สามารถทำได้ โดยโปรแกรมได้ใช้ระบบการใส่รหัสผ่าน ถ้าเราต้องการเปิดดูโฟล์เดอร์ที่เราซ่อนไว้ เราจะต้องเปิดโปรแกรมมาและใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ หากใช้งานเสร็จแล้ว เราก็ทำการล็อคโฟล์เดอร์ แค่นี้โปรแกรมก็จะทำการซ่อนทุกอย่างภายในโฟล์เดอร์ไม่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด โปรแกรมยังรองรับการเปลี่ยนสกินซึ่งก็มีสกินมาให้เลือกใช้เยอะพอสมควรเลย
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ