Rapid Typing Tutor 5.2

วันที่: 14 September 2016 - อ่าน: 5162 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมช่วยฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การพิมพ์สัมผัสตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่การวางนิ้วมือ จนไปถึงปุ่มแต่ละปุ่มว่าต้องใช้นิ้วใดพิมพ์ โดยโปรแกรมจะมีแบบฝึกหัดแต่ละบทที่ค่อยๆ สอนผู้เรียนทีละจุด พร้อมด้วยแบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งก็จะมีการเก็บสถิติเพื่อออกเป็นรายงานพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งก็สามารถใช้ประเมินการเรียนรู้ของตัวเองได้ แต่สำหรับผู้เรียนที่ต้องการผ่อนคลายหลังเรียน โปรแกรมก็ยังมีเกมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ดีดไว้ให้ลองทดสอบความสามารถ โปรแกรมนี้ก็เหมาะกับการเพิ่มทักษะส่วนตัวซึ่งการพิมพ์ดีดก็เป็นหนึ่งในสกิลที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

Rapid Typing Tutor 5.1

วันที่: 4 January 2016 - อ่าน: 7894 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมช่วยฝึกทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โปรแกรมนี้มีการออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้ทั่วไปในการฝึกพิมพ์สัมผัสโดยไม่มองแป้นพิมพ์ โดยที่ผู้เรียนสามารถทำตามแบบฝึกที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้อย่างเป็นระบบ ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ การจดจำตำแหน่งตัวอักษรบนแป้นพิมพ์แต่ละตัว จนไปถึงการพิมพ์จดหมายข้อความต่างๆ เลยทีเดียว โปรแกรมมีทั้งแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่มีการวัดประเมินผลของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนประเมินผลตัวเองได้ว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไร สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการปรับปรุงหน้าตาโปรแกรมตาม Windows 10, ปรับปรุงความเร็วการเปิดโปรแกรมเมื่อใช้งานบนระบบแลน เป็นต้น

Rapid Typing Tutor 5.0

วันที่: 14 January 2014 - อ่าน: 12379 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสโดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแบบฝึกหัดได้มีการออกแบบให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ โดยโปรแกรมจะทำการเก็บสถิติการเรียนและการทดสอบของเราไว้เพื่อเก็บไว้ดูการพัฒนาของตัวเองในภายหลังได้ นอกจากนั้นโปรแกรมก็ยังมีเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ดีดไว้ช่วยคลายเครียดพร้อมๆ กับฝึกฝนตัวเองไปด้วย โปรแกรมสามารถใช้งานได้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทย สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการเพิ่มการคำนวณสถิติแบบเรียลไทม์, เพิ่มระบบการรองรับผู้เรียนหลายคนที่ใช้โปรแกรมเดียวกัน, เพิ่มระบบ Lesson editor เพื่อให้ผู้สอนสามารถแก้ไขบทเรียนที่เหมาะสมได้

Rapid Typing Tutor 4.6

วันที่: 19 April 2012 - อ่าน: 23851 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โปรแกรมทำมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยพิมพ์สัมผัสมาก่อน ค่อยๆ เรียนรู้เทคนิคและวิธีในการพิมพ์สัมผัสโดยไม่ต้องมองแป้นพิมพ์ โปรแกรมมีการเรียบเรียงบทเรียนไว้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งมีการเก็บสถิติการฝึกของเราไว้โดยละเอียด ทำให้เราสามารถดูการพัฒนาของตัวเองในแต่ละแบบฝึก โปรแกรมยังมีเกมส์พิมพ์ดีดอีกหลายเกมส์ซึ่งก็จะช่วยฝึกทักษะการพิมพ์ดีดได้อีกทาง สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทก็มีการเพิ่มการรองรับภาษาต่างๆ ซึ่งก็รวมทั้งภาษาไทย, แก้ไขบั๊ก, อัพเดทแบบฝึกหัดใหม่ๆ, ปรับปรุงลักษณะการนำเสนอแบบฝึก, เพิ่มการรองรับการทำงานบน Windows 2000, รองรับการแสดงผลบนจอ Widescreen เป็นต้น

Rapid Typing Tutor 4.1

วันที่: 8 December 2011 - อ่าน: 12781 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โปรแกรมออกแบบมาให้เราสามารถสนุกไปกับการเรียนการสอน บทเรียนก็มีการเรียบเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งจะทำให้เราสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างเป็นระบบ โปรแกรมมีทั้งบทเรียน แบบฝึกหัด และเกมส์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ดีด ซึ่งโปรแกรมมีการเก็บสถิติการฝึกของเราไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งสามารถแสดงผลเป็นรายงานเป็นข้อมูลทางสถิติและสร้างกราฟ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยหน้าจอออกแบบมาด้วยสีสันสดใสเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ในเวอร์ชั่นอัพเดทก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการแสดงผลและปรับปรุงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

Rapid Typing Tutor 4.1

วันที่: 26 August 2011 - อ่าน: 11016 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โปรแกรมมีบทเรียนที่เราจะต้องฝึกหัดในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเราสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก็ก่อนก็ได้เพื่อให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการเรียนรู้ โปรแกรมีแบบทดสอบในแต่ละช่วงการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเก็บสถิติการเรียนของเราโดยสามารถแสดงผลโดยละเอียดเป็นกราฟและตัวเลขทางสถิติ ทำให้เราสามารถติดตามผลการเรียนของเราได้ตลอดการใช้โปรแกรม หน้าตาโปรแกรมออกแบบมาโดยใช้สีสันสดใสเพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนโดยไม่เบื่อไปเสียก่อน โปรแกรมสามารถโหลดไปใช้กันได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นับว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนและการทำงานครับ

Rapid Typing Tutor 3.3.7

วันที่: 30 November 2010 - อ่าน: 14209 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Rapid Typing Tutor เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษแจกฟรีที่จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมองแป้นพิมพ์ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีที่จะสอนให้เรารู้จักการพิมพ์สัมผัสอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โปรแกรมมีทั้งบทเรียนและบททดสอบที่มีการเก็บสถิติประสิทธิภาพการเรียนของเราโดยละเอียด ตัวโปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับแบบเรียนโดยการใช้สีสันและการออกแบบบทเรียนในลักษณะการเล่นเกมส์ ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อเสียก่อน ใครอยากพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษเป็นก็รีบโหลดไปเรียนกันได้เลย รับรองว่ามีประโยชน์ต่อเราทั้งด้านการเรียนและการทำงานแน่นอนครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ