BitTorrent 7.9

วันที่: 5 March 2014 - อ่าน: 32564 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
BitTorrent เป็นโปรแกรมสำหรับโหลดบิตที่รองรับการใช้งานได้ 20 ภาษา ทำให้โปรแกรมมีผู้ใช้งานมากกว่า 70 ล้านคนจากทั่วโลก โปรแกรมจริงๆ แล้วเป็นผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับ uTorrent แต่ได้มีการสร้างความแตกต่างในด้านการใช้งานที่มากกว่า โดย BitTorrent ได้มีการเพิ่มระบบอย่างเช่น การแสดงกราฟและสถิติในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดที่ผ่านมาโดยละเอียด, ระบบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ, ระบบปรับเปลี่ยนการใช้งานแบนด์วิดธ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้การโหลดบิตมีผลกระทบกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปน้อยที่สุด เป็นต้น สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายบิต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้เร็วกว่าเดิม

BitTorrent 7.8

วันที่: 4 February 2013 - อ่าน: 50627 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
BitTorrent เป็นโปรแกรมโหลดบิทฟรีที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน โปรแกรมรองรับการใช้งานได้มากถึง 20 ภาษา มีผู้ใช้งานมากกว่า 70 ล้านคนทั่วโลก โดยโปรแกรมได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานเกี่ยวกับการโหลดบิทไว้อย่างมากมาย เช่น ระบบการสร้างกราฟข้อมูลเกี่ยวกับการอัพโหลด/ดาวน์โหลด, ระบบการค้นหาผู้ใช้งานอื่นที่อยู่ระแวกใกล้เคียง ทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้น, ระบบการตั้งค่าการดาวน์โหลด ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องทำการปรับค่าในเราเตอร์ให้ยุ่งยาก, ระบบการจัดการดาวน์โหลด ที่ช่วยปรับเปลี่ยนความเร็วในการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีผลกระทบกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในส่วนอื่น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทก็มีการปรับปรุงเรื่องการเขียนไฟล์บนฮาร์ดดิส ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

BitTorrent 7.7

วันที่: 12 October 2012 - อ่าน: 77233 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
BitTorrent เป็นโปรแกรมโหลดบิทที่ทำให้เราสามารถโหลดบิตจากเว็บบิทได้ โปรแกรมรองรับการใช้งานภาษามากกว่า 20 ภาษา โปรแกรมจะช่วยให้เราสามารถโหลดไฟล์ที่เป็น .torrent ซึ่งสามารถหาได้จากเว็บไซต์ทั่วไปได้ โปรแกรมมีระบบเกี่ยวกับการจัดการดาวน์โหลดอย่างครบถ้วน โดยเราสามารถจัดคิวการดาวน์โหลดได้ สามารถสั่งให้หยุดโหลดชั่วคราวและกลับมาโหลดในวันต่อไปได้ โปรแกรมมีการจัดการเกี่ยวกับการตั้งค่าการโหลดโดยอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องตั้งค่าใดๆ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเราท์เตอร์เอง แถมยังมีระบบการจัดการ bandwidth อัตโนมัติ ทำให้เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านอื่นอย่างราบรื่น แม้จะโหลดบิตไปด้วยก็ตาม
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ