Auslogics Disk Defrag 6.0

วันที่: 6 September 2015 - อ่าน: 7074 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมช่วยจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลตามปกติของวินโดว์มักจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายบนฮาร์ดดิส ทำให้การอ่านไฟล์ในภายหลังทำได้ช้า โดยเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆ ก็จะยิ่งเสียเวลาค้นหาไฟล์ในแต่ละส่วน โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้วินโดว์สามารถอ่านไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องยกเข็มฮาร์ดดิสไปอ่านจุดอื่นบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นอีกด้วย โปรแกรมมีภาพกราฟฟิคการทำงานของโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมยิ่งขึ้น การใช้โปรแกรมนี้อยู่เสมอก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Smart Defrag 4.2

วันที่: 28 July 2015 - อ่าน: 8671 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้ค้นหาง่าย โดยตามปกติการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนฮาร์ดดิสจะจัดการโดยวินโดว์ซึ่งมักจะจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ทำให้เวลาเรียกใช้ข้อมูลแต่ละทีอาจจะต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลทีละชิ้นส่วน ซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงกับความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดเสียใหม่ โดยนำข้อมูลที่ต่อเนื่องกันมาวางไว้ใกล้ๆ กัน จึงทำให้การเรียกใช้ข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น และยังทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นอีกด้วย สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับ Windows 10, เพิ่มการรองรับการแสดงผลบนจอความละเอียดสูง, ปรับปรุงหน้าจอการทำงาน เป็นต้น

Smart Defrag 4.0

วันที่: 20 March 2015 - อ่าน: 7532 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสได้เร็วกว่าเดิม เนื่องจากโดยปกติการจัดเก็บไฟล์โดยวินโดว์จะมีการจัดเก็บแบบสุ่ม เรียกได้ว่าที่ไหนว่างก็จะเขียนข้อมูลลงไปทันที ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่กระจัดกระจาย การอ่านข้อมูลในภายหลังจึงอาจจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลแต่ละส่วนพอสมควร โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดระเบียบการจัดเก็บไฟล์เสียใหม่ โดยนำไฟล์ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ใกล้ๆ กัน ทำให้การอ่านข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์รวดเร็วกว่าเดิม สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุง engine ใหม่ให้ทำงานได้เร็วและเสถียรมากขึ้น พร้อมด้วยระบบวิเคราะห์การจัดเรียงข้อมูลระบบใหม่

Smart Defrag 3.3

วันที่: 17 November 2014 - อ่าน: 7508 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้เรียบร้อย โดยปกติแล้วการจัดเก็บไฟล์โดยวินโดว์จะมีการจัดเก็บค่อนข้างระเกะระกะ เรียกได้ว่าที่ตรงไหนว่างก็จัดการเขียนไฟล์ลงไปทันที ทำให้เมื่อใช้ไปนานๆ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้ช้าลง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดโปรแกรมและเมื่อเรียกใช้งานไฟล์ เนื่องจากฮาร์ดดิสจะต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลแต่ละส่วนที่เก็บอย่างกระจัดกระจาย การใช้โปรแกรมนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้วินโดว์สามารถอ่านไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นอกจากการอ่านไฟล์จะเร็วขึ้นแล้ว การเรียกใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย โปรแกรมสามารถใช้ได้กับวินโดว์ทุกรุ่น รวมทั้ง Windows 8 และ 8.1

Smart Defrag 3.2

วันที่: 28 June 2014 - อ่าน: 8190 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ไฟล์แต่ละไฟล์ว่ามีไฟล์ใดจำเป็นต้องการใช้งานต่อเนื่องกันหรือไม่ เพื่อที่จะย้ายไฟล์ให้มาอยู่ในตำแหน่งใกล้กัน ซึ่งการจัดเรียงข้อมูลจะทำให้เข็มฮาร์ดดิสสามารถอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องย้ายเข็มไปมาเพื่อค้นหาแต่ละส่วนของไฟล์ ยิ่งถ้าไฟล์ที่มีการใช้งานต่อเนื่องกันอยู่ใกล้กันก็ยิ่งทำให้การอ่านข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้งานโปรแกรมนี้เป็นประจำจึงทำให้ความเร็วการทำงานของวินโดว์เร็วขึ้น สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับ Windows 8.1, เพิ่มประสิทธิภาพการเรียงข้อมูลของ Metro Apps และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียงข้อมูลของฮาร์ดดิสระบบ FAT32 บน Windows XP

Auslogics Disk Defrag 4.5

วันที่: 8 March 2014 - อ่าน: 10060 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมจะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลที่มักจะถูกเก็บอย่างกระจัดกระจายโดย Windows ให้กลับมาเป็นระเบียบทำให้การอ่านไฟล์ต่างๆ เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรแกรมได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดเรียงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ พร้อมด้วยรายงานผลการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าโปรแกรมได้ดำเนินอะไรไปบ้าง สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการแก้ไข error เกี่ยวกับลายเซ็นดิจิตอลที่ใช้งานระหว่าง Windows และตัวโปรแกรม พร้อมทั้งการแก้ไข error ที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรในการทำงานของโปรแกรม

Smart Defrag 3.0

วันที่: 22 February 2014 - อ่าน: 7250 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสใหม่ล่าสุดจากค่าย IOBit ผู้พัฒนาโปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์หลากหลายโปรแกรม โปรแกรมนี้ได้มีการออกแบบมาเพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมจะสามารถวิเคราะห์แบบเจาะลึกว่ามีไฟล์ใดจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่องกันบ้าง โปรแกรมก็จะจัดข้อมูลให้เก็บอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถลดเวลาที่จะต้องใช้ในการค้นหาไฟล์ลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเรียงข้อมูลให้เร็วกว่าเดิมด้วย engine ใหม่, ปรับเปลี่ยนหน้าจอโปรแกรมให้เป็นสไตล์ Windows 8 พร้อมทั้งรองรับการทำงานบน Windows 8/8.1 อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ