Smart Defrag 5.4

วันที่: 16 December 2016 - อ่าน: 2028 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยตรง โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดระเบียบการจัดข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การอ่านไฟล์เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นทางอ้อม การจัดเก็บข้อมูลโดยปรกติแล้วก็จะเน้นการเขียนข้อมูลตรงไหนก็ได้ที่ว่าง ทำให้ข้อมูลที่ควรจะอยู่ใกล้กันอยู่กระจายกัน โปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้ข้อมูลที่ควรจะอยู่ใกล้กันมาอยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากหลายๆ จุด ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อใช้โปรแกรมนี้แล้วเครื่องถึงทำงานได้ไวขึ้นนั่นเอง

Smart Defrag 5.2

วันที่: 9 August 2016 - อ่าน: 3269 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่่พัฒนามาเพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ สำหรับการเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสหรือที่เรียกว่าการดีเฟรกนั้นจะเป็นการเรียบเรียงการจัดเก็บไฟล์ในระดับพื้นผิวฮาร์ดดิส เปรียบเหมือนการจัดเรียงตู้หนังสือในห้องสมุดให้เรียบร้อยและมีการทำสารบัญอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาและอ่านไฟล์แต่ละอันได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยโปรแกรมจะทำการย้ายพื้นที่จัดเก็บไฟล์แต่ละไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกันให้มาอยู่ใกล้กัน การใช้โปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้การทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นนั่นเอง

Smart Defrag 5.1

วันที่: 16 June 2016 - อ่าน: 4998 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้จะช่วยในเรียบเรียงข้อมูลที่เก็บบนพื้นผิวฮาร์ดดิสเสียใหม่ เพื่อให้เข็มของฮาร์ดดิสสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดเก็บไฟล์โดยปกติจะเขียนไฟล์บนตำแหน่งที่ว่างไปเรื่อยๆ ไม่เน้นความเป็นระเบียบ ทำให้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ ข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะกระจัดกระจายบนแผ่นผิวฮาร์ดดิส การใช้โปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้เป็นระบบและเป็นการนำไฟล์ที่ใช้งานพร้อมกันมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การอ่านไฟล์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นทางอ้อมอีกอย่างอีกด้วย

Smart Defrag 5.0

วันที่: 15 April 2016 - อ่าน: 6790 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดที่ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิส โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสซึ่งเป็นระดับการจัดเก็บไฟล์บนแถบแม่เหล็ก เพื่อให้การอ่านไฟล์บนฮาร์ดดิสเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่กระจัดกระจาย เนื่องจากโปรแกรมจะนำไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกันมาไว้ใกล้ๆ กัน การเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสจึงทำให้เครื่องของเราทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฮาร์ดดิสจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลลดลง สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็มีการเปลี่ยนไอคอนโปรแกรมเสียใหม่รวมทั้งหน้าตาโปรแกรมที่ออกสไตล์เรียบง่ายกว่าเวอร์ชั่นทีแล้ว ในส่วนของเอ็นจิ้นการจัดเรียงข้อมูลก็มีการยกเครื่องใหม่หมดซึ่งก็จะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

Smart Defrag 4.4

วันที่: 8 March 2016 - อ่าน: 7997 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้เรียกใช้งานได้ง่าย โปรแกรมนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากวินโดว์จะสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม หลักการทำงานของโปรแกรมก็จะเป็นการจัดเรียงพื้นที่เก็บไฟล์เสียใหม่ โดยจัดข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาอยู่ใกล้กัน ทำให้เวลาฮาร์ดดิสอ่านข้อมูลจากแผ่นแม่เหล็กสามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องอ่านจากตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย ซึ่งก็จะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นกว่าเดิม สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการปรับปรุงระบบการเรียงข้อมูลให้ทำงานได้เสถียรยิ่งขึ้น, ปรับปรุงหน้าจอการทำงานให้ดูง่ายกว่าเดิม, และเพิ่มการรองรับการทำงานภาษานอร์เวย์

Defraggler 2.20

วันที่: 29 January 2016 - อ่าน: 7027 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Defraggler เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสเพื่อเร่งความเร็วการทำงาน โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำการเรียบเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสเสียใหม่ให้เรียบร้อยกว่าเดิม เนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปนานๆ ระบบปฏิบัติการวินโดว์จะจัดเก็บไฟล์อย่างกระจัดกระจายบนฮาร์ดดิส ทำให้เวลาใช้ไปเรื่อยๆ เครื่องจะทำงานช้าลงเนื่องจากใช้เวลาในการค้นหาไฟล์เป็นเวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ยิ่งถ้าเป็นฮาร์ดดิสที่ความเร็วต่ำๆ ก็จะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องอืด โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่ โดยการย้ายพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ต้องใช้ต่อเนื่องกันมาไว้ด้วยกัน ทำให้ช่วยลดเวลาในการอ่านไฟล์และยังช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ในทางอ้อมอีกด้วย

Auslogics Disk Defrag 6.0

วันที่: 6 September 2015 - อ่าน: 5870 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมช่วยจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลตามปกติของวินโดว์มักจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายบนฮาร์ดดิส ทำให้การอ่านไฟล์ในภายหลังทำได้ช้า โดยเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆ ก็จะยิ่งเสียเวลาค้นหาไฟล์ในแต่ละส่วน โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้วินโดว์สามารถอ่านไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องยกเข็มฮาร์ดดิสไปอ่านจุดอื่นบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นอีกด้วย โปรแกรมมีภาพกราฟฟิคการทำงานของโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมยิ่งขึ้น การใช้โปรแกรมนี้อยู่เสมอก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2017. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ