Panda USB Vaccine 1.0

วันที่: 16 August 2010 - อ่าน: 51826 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Panda USB Vaccine เป็นโปรแกรมขนาดจิ๋วที่จะช่วยป้องกันภัยร้ายที่แฝงมากับ thumbdrive โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะติดไวรัสที่แฝงมากับ thumbdrive เนื่องจากขาดการป้องกันที่ดี และสาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการปล่อยให้มีการใช้งาน autorun ที่อยู่ภายใน thumbdrive ทำให้เครื่องของเราติดไวรัสทันทีที่เสียบ thumbdrive ที่มีไวรัสเข้าไป โปรแกรมนี้จะช่วยในการปิดฟังก์ชั่น autorun ทำให้ไวรัสไม่สามารถทำงานได้เมื่อมีการเสียบ thumbdrive จึงสามารถลดความเสี่ยงในการติดไวรัสลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรติดตั้งโปรแกรมแสกนไวรัสพร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอเพื่อป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งดีกว่าครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ