Smart Defrag 5.6

วันที่: 3 June 2017 - อ่าน: 76941 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการจัดเรียงข้อมูลที่มีการจัดเก็บแบบกระจัดกระจายในฮาร์ดดิสให้เป็นระบบ เนื่องจากโดยปกติแล้วการจัดเก็บข้อมูลจะเน้นการเขียนข้อมูลในจุดที่ว่างไปเรื่อยๆ ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างกระจัดกระจาย เมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะมีปัญหาอ่านไฟล์ช้าจนทำให้รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง โปรแกรมนี้จะมีการจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดเสียใหม่ โดยจับข้อมูลที่เกี่ยวพันกันมาอยู่ใกล้กันซะ เมื่อเราอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสก็จะสามารถอ่านไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม

Smart Defrag 5.4

วันที่: 16 December 2016 - อ่าน: 4447 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยตรง โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดระเบียบการจัดข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การอ่านไฟล์เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นทางอ้อม การจัดเก็บข้อมูลโดยปรกติแล้วก็จะเน้นการเขียนข้อมูลตรงไหนก็ได้ที่ว่าง ทำให้ข้อมูลที่ควรจะอยู่ใกล้กันอยู่กระจายกัน โปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้ข้อมูลที่ควรจะอยู่ใกล้กันมาอยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากหลายๆ จุด ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อใช้โปรแกรมนี้แล้วเครื่องถึงทำงานได้ไวขึ้นนั่นเอง

Smart Defrag 5.2

วันที่: 9 August 2016 - อ่าน: 5162 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่่พัฒนามาเพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ สำหรับการเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสหรือที่เรียกว่าการดีเฟรกนั้นจะเป็นการเรียบเรียงการจัดเก็บไฟล์ในระดับพื้นผิวฮาร์ดดิส เปรียบเหมือนการจัดเรียงตู้หนังสือในห้องสมุดให้เรียบร้อยและมีการทำสารบัญอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาและอ่านไฟล์แต่ละอันได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยโปรแกรมจะทำการย้ายพื้นที่จัดเก็บไฟล์แต่ละไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกันให้มาอยู่ใกล้กัน การใช้โปรแกรมนี้อยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้การทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นนั่นเอง

Smart Defrag 5.1

วันที่: 16 June 2016 - อ่าน: 6620 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้จะช่วยในเรียบเรียงข้อมูลที่เก็บบนพื้นผิวฮาร์ดดิสเสียใหม่ เพื่อให้เข็มของฮาร์ดดิสสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดเก็บไฟล์โดยปกติจะเขียนไฟล์บนตำแหน่งที่ว่างไปเรื่อยๆ ไม่เน้นความเป็นระเบียบ ทำให้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ ข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะกระจัดกระจายบนแผ่นผิวฮาร์ดดิส การใช้โปรแกรมนี้ก็จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลเสียใหม่ให้เป็นระบบและเป็นการนำไฟล์ที่ใช้งานพร้อมกันมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การอ่านไฟล์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นทางอ้อมอีกอย่างอีกด้วย

Smart Defrag 5.0

วันที่: 15 April 2016 - อ่าน: 8376 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดที่ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิส โปรแกรมนี้จะช่วยในการเรียบเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสซึ่งเป็นระดับการจัดเก็บไฟล์บนแถบแม่เหล็ก เพื่อให้การอ่านไฟล์บนฮาร์ดดิสเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่กระจัดกระจาย เนื่องจากโปรแกรมจะนำไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกันมาไว้ใกล้ๆ กัน การเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสจึงทำให้เครื่องของเราทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฮาร์ดดิสจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลลดลง สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็มีการเปลี่ยนไอคอนโปรแกรมเสียใหม่รวมทั้งหน้าตาโปรแกรมที่ออกสไตล์เรียบง่ายกว่าเวอร์ชั่นทีแล้ว ในส่วนของเอ็นจิ้นการจัดเรียงข้อมูลก็มีการยกเครื่องใหม่หมดซึ่งก็จะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

Smart Defrag 4.4

วันที่: 8 March 2016 - อ่าน: 9639 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้เรียกใช้งานได้ง่าย โปรแกรมนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากวินโดว์จะสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม หลักการทำงานของโปรแกรมก็จะเป็นการจัดเรียงพื้นที่เก็บไฟล์เสียใหม่ โดยจัดข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาอยู่ใกล้กัน ทำให้เวลาฮาร์ดดิสอ่านข้อมูลจากแผ่นแม่เหล็กสามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องอ่านจากตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย ซึ่งก็จะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นกว่าเดิม สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการปรับปรุงระบบการเรียงข้อมูลให้ทำงานได้เสถียรยิ่งขึ้น, ปรับปรุงหน้าจอการทำงานให้ดูง่ายกว่าเดิม, และเพิ่มการรองรับการทำงานภาษานอร์เวย์

Smart Defrag 4.2

วันที่: 28 July 2015 - อ่าน: 8673 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Smart Defrag เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสให้ค้นหาง่าย โดยตามปกติการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนฮาร์ดดิสจะจัดการโดยวินโดว์ซึ่งมักจะจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ทำให้เวลาเรียกใช้ข้อมูลแต่ละทีอาจจะต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลทีละชิ้นส่วน ซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงกับความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยในการจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดเสียใหม่ โดยนำข้อมูลที่ต่อเนื่องกันมาวางไว้ใกล้ๆ กัน จึงทำให้การเรียกใช้ข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น และยังทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นอีกด้วย สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการเพิ่มการรองรับ Windows 10, เพิ่มการรองรับการแสดงผลบนจอความละเอียดสูง, ปรับปรุงหน้าจอการทำงาน เป็นต้น
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ