Free Studio 6.0

Free Studio เป็นโปรแกรมที่มีการรวบรวมเครื่องมือด้านความบันเทิงไว้อย่างครบถ้วน โปรแกรมประกอบไปด้วยโปรแกรมด้านเสียง, วิดีโอ, รูปภาพ มากกว่า 45 โปรแกรมด้วยกัน โปรแกรมได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้เราสามารถเรียกใช้งานแต่ละโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างโปรแกรมที่มีอยู่ก็อย่างเช่น โปรแกรมแปลงไฟล์เพลง, โปรแกรมแปลงไฟล์หนัง, โปรแกรมไรท์แผ่น, โปรแกรมอัดภาพหน้าจอ, โปรแกรมริปแผ่นเพลงและแผ่นหนัง, โปรแกรมแปลงไฟล์รูปภาพ, โปรแกรมแปลงไฟล์รูปภาพและไฟล์หนังให้เป็นระบบ 3D เป็นต้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมสำหรับคอบันเทิงที่จัดเต็มรอบด้านทุกการใช้งานเลยทีเดียว
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ