Adobe Reader 9.3

วันที่: 25 March 2010 - อ่าน: 51598 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! คงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณกันให้มากความ เพราะตอนนี้ Adobe Reader กลายเป็นโปรแกรมสามัญประจำบ้านที่ทุกคนจะต้องมีประจำเครื่องกันแล้ว กับโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDF จากค่าย Adobe ต้นแบบของไฟล์ PDF การอัพเดทครั้งนี้ก็มีการแก้ไขบักต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Foxit Reader 3.2.0303

วันที่: 12 March 2010 - อ่าน: 12777 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.4.1125

วันที่: 28 November 2009 - อ่าน: 18357 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.3.1030

วันที่: 7 November 2009 - อ่าน: 12953 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Foxit Reader 3.1.2.1013

วันที่: 14 October 2009 - อ่าน: 6662 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..

Adobe Reader 9.2

วันที่: 14 October 2009 - อ่าน: 109779 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF จากค่าย Adobe โดยตรง .. เป็นโปรแกรมแจกฟรี ปรับปรุง และทำงานได้ดีกว่า Version ก่อนมากเลยครับ เช่้น รองรับการทำงาน Flash ไฟล์ เปิดโปรแกรมได้เร็วขึ้น เพราะมีการ Optimized โปรแกรมมาดี.. ของฟรี ๆ ดี ๆ แบบนี้ไม่มี ไม่ได้แล้ว..

Foxit Reader 3.1.1.0928

วันที่: 2 October 2009 - อ่าน: 25330 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Update! โปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมสำหรับเปิด อ่านไฟล์เอกสารประเภท PDF โปรแกรมมีขนาดเล็กและเปิดอ่านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วโปรแกรมนี้เร็วและสะดวกกว่าง Adobe Reader แม้กระทั่งขนาดโปรแกรมยังมีขนาดต่างกันเกือบ ๆ 20 MB ซึ่งทำให้กินพื้นที่ทรัพยากรเครื่องโดยสิ้นเปลืองปล่าว ๆ ลองกันดู โปรแกรมแจกฟรี..
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ