DreamCalc Graphing Edition 4.7

วันที่: 22 June 2010 - อ่าน: 126816 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
DreamCalc Graphing Edition เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขที่เหมาะสำหรับนักเรียน, นักศึกษา, วิศวกร, และนักสถิติ โปรแกรมนี้สามารถใช้ในการคำนวนทางคณิตศาสตร์และทางสถิติได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การคำนวนทาง วิทยาศาสต์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติศาสตร์ โปรแกรมนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้เครื่องคิดเลข Casio จริงๆ เลยครับ จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ตรงที่สามารถสร้างกราฟจากฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้อย่างง่ายดายครับ

ESBCalc 7.2

วันที่: 11 June 2010 - อ่าน: 56908 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
ESBCalc เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขขั้น advance ที่สามารถคำนวณได้สารพัดปัญหาคณิตศาสตร์ โปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นมากมายที่ใช้โดยทั่วไปหรือใช้เฉพาะสาขาอาชีพ เช่น วิทยาศาสต์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ ฯลฯ โปรแกรมนี้ยังสามารถบันทึกขั้นตอนการคำนวณของเราเก็บไว้ด้วย ทำให้เราสามารถย้อนกลับไปดูว่ามีการคำนวณพลาดตรงไหน โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้มีหน้าตาคล้ายเครื่องคิดเลขจริง ทำให้คนที่เคยใช้เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์มาก่อน สามารถเข้าใจการทำงานได้ทันที สำหรับเวอร์ชั่นที่นำมาให้โหลดนี้ เป็นเวอร์ชั่น portable สามารถคลาย zip ใช้ได้ทันทีหรือก๊อบใส่ thumb drive นำไปใช้ได้ทุกที่เลยครับ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ