Wise Program Uninstaller 1.63

วันที่: 16 May 2014 - อ่าน: 6538 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Program Uninstaller เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การลบโปรแกรมทำได้อย่างสะอาดหมดจด โปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถลบโปรแกรมแบบไม่ให้เหลือร่องรอยอารยธรรมเหลือไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 โหมด คือ Safe Uninstall เป็นโหมดที่โปรแกรมจะมีการตรวจสอบก่อนการลบว่าสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่จึงจะทำการลบ เพื่อป้องกันการลบโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ และ Forced Uninstall ซึ่งจะเป็นการลบโปรแกรมทันทีแม้จะเกิดปัญหาหลังการตรวจสอบ เหมาะสำหรับใช้ลบโปรแกรมที่มีปัญหาลบไม่ได้ สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการปรับปรุงระบบเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่สามารถลบออกได้ให้เร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบรีวิวโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้

Wise Program Uninstaller 1.24

วันที่: 18 March 2013 - อ่าน: 16478 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Program Uninstaller เป็นโปรแกรมที่จะช่วยจัดการลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการใช้งานได้หมดจด โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนการลบโปรแกรมโดยปกติของวินโดว์ที่มักจะมีปัญหาเหลือสิ่งตกค้างทิ้งไว้ อย่างเช่นไฟล์และ registry ต่างๆ โปรแกรมมีระบบการลบโปรแกรมอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ Safe Uninstall ที่จะเป็นการตรวจสอบโปรแกรมก่อนการลบว่าสามารถลบโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและหมดจดหรือไม่ อีกแบบคือ Forced Uninstall จะเป็นการบังคับการลบโปรแกรมซึ่งมักจะใช้กับโปรแกรมที่ไม่สามารถลบออกได้โดยวินโดว์ สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทก็มีการปรับปรุงการทำความสะอาดหลังการลบโปรแกรม, และแก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นบน Windows XP 64 bit

Wise Program Uninstaller 1.12

วันที่: 14 November 2012 - อ่าน: 14706 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Program Uninstaller เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการลบโปรแกรมได้อย่างหมดจด โดยปกติการลบโปรแกรมโดยการใช้ฟังก์ชั่นที่ติดมากับของวินโดว์มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการลบโปรแกรม เช่น เหลือไฟล์บางไฟล์ทิ้งไว้, ทิ้ง registry ที่ไม่ได้ใช้งานค้างไว้, ถ้าแย่หน่อยก็ไม่สามารถลบออกเลยก็มี โปรแกรมนี้มีโหมดในการลบโปรแกรมให้ใช้งาน 2 โหมดด้วยกัน ซึ่งก็คือ Safe Uninstall ซึ่งจะทำการลบโปรแกรมโดยเน้นความปลอดภัยและการลบได้อย่างหมดจด หากพบปัญหาลบโปรแกรมไม่ได้ เราก็สามารถใช้โหมด Forced Uninstall ที่เป็นการบังคับการลบโปรแกรมแม้จะเกิดปัญหาใดๆ ก็ตาม สุดท้ายโปรแกรมยังมีระบบ Repair Programs ที่จะช่วยซ่อมแซมปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการลบโปรแกรมอีกด้วย

Wise Program Uninstaller 1.11

วันที่: 26 October 2012 - อ่าน: 10717 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Wise Program Uninstaller เป็นโปรแกรมลบโปรแกรมให้หมดจดฟรีดีๆ จากค่าย Wise Cleaner อีกเช่นเคย โปรแกรมนี้จะช่วยให้การลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการเป็นไปอย่างราบริ่น ในการลบโปรแกรมโดยการใช้ระบบของวินโดว์มักจะเจอปัญหาในการลบโปรแกรมไม่สะอาดบ้างหรือลบออกไม่ได้บ้าง การใช้โปรแกรมนี้จะมีระบบ Safe Uninstall ที่ช่วยในการลบโปรแกรมออกไปโดยปลอดภัยและสะอาดที่สุด, คำสั่ง Repair Programs ที่จะช่วยซ่อมแซมโปรแกรมที่เสียหาย, และที่พิเศษกว่าการลบโปรแกรมโดยปกติก็คือ Forced Uninstall ที่จะบังคับการลบโปรแกรมจนกว่าจะสำเร็จ ทำให้เราสามารถใช้โปรแกรมนี้ลบโปรแกรมที่ไม่สามารถลบออกได้เมื่อทำการลบโปรแกรมโดยทั่วไป

Revo Uninstaller 1.93

วันที่: 27 September 2011 - อ่าน: 47400 - หมวดหมู่: โปรแกรมทั่วไป
Revo Uninstaller เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการได้อย่างหมดจดและปลอดภัย โปรแกรมนี้สามารถใช้ทำงานแทนฟังก์ชั่น Add/Remove Programs ที่อยู่ใน Control Panels ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถลบโปรแกรมบางโปรแกรมได้ แต่โปรแกรมนี้จะช่วยทำการสแกนเครื่องของเราเพื่อค้นหาว่าโปรแกรมที่เราลงไว้ได้มีการสร้างไฟล์หรือ registry ใดไว้ในระบบบ้าง ทำให้เมื่อใช้โปรแกรมนี้ลบโปรแกรมก็จะสามารถขุดรากถอนโค่นโปรแกรมได้อย่างหมดจด นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถช่วยซ่อมแซมโปรแกรมที่เคยลบแล้วเกิด error ทำให้ลบออกไม่ได้ โปรแกรมจะทำการสแกนและซ่อมแซมโปรแกรมนั้นจนสามารถลบออกไปได้อย่างสมบูรณ์
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ