Wunderlist 3.19

วันที่: 9 March 2017 - อ่าน: 3331 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Wunderlist เป็นโปรแกรมช่วยสร้างรายการบันทึกช่วยจำแนวใหม่ โปรแกรมนี้โดดเด่นกว่าใครตรงที่ใช้การเก็บข้อมูลในระบบ cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็บระบบ iOS/Android โดยที่มีข้อมูลเหมือนๆ กัน ทำให้เราสามารถวางแผนโดยใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ เมื่อต้องการใช้งานนอกสถานที่ก็เพียงแค่มี App ชื่อเดียวกันบนโทรศัพท์ก็สามารถเข้าถึงรายการที่สร้างไว้ได้ โปรแกรมมีการจดบันทึกในลักษณะ To Do List ซึ่งจะเป็นรายการที่เราจะต้องทำ เช่น รายชื่อสถานที่ที่อยากไป, รายการของที่ต้องซื้อ, สิ่งที่ต้องทำในงานโปรเจ็ค, แผนการเดินทางในแต่ละทริป เป็นต้น

Wunderlist 3.2

วันที่: 7 April 2015 - อ่าน: 4209 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านธุรกิจ
Wunderlist เป็นโปรแกรมช่วยจดบันทึกความจำสไตล์ To Do List โปรแกรมเน้นการจดบันทึกเพื่อเตือนความจำเป็นรายการๆ ไป ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ในการสร้างรายการต่างๆ เช่น รายชื่อสถานที่ที่อยากไป, รายการของที่ต้องซื้อ, สิ่งที่ต้องทำในงานโปรเจ็ค, แผนการเดินทางในแต่ละทริป ฯลฯ โปรแกรมโดดเด่นด้วยการเก็บข้อมูลบน cloud พร้อมด้วยแอปมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการที่ต้องทำได้ทั้งบน PC และอุปกรณ์มือถือ โดยที่ทุกอุปกรณ์จะเห็นข้อมูลเหมือนกัน ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้จากหลายแห่งตามแต่สะดวก อีกจุดเด่นก็เห็นจะเป็นความสามารถในการแชร์รายการที่เราสร้างไว้แล้วให้กับเพื่อนๆ จนไปถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างง่ายๆ อีกด้วย
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ