Wise Folder Hider 4.18

วันที่: 10 July 2017 - อ่าน: 9389 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซ่อนไฟล์และโฟล์เดอร์ที่ไม่ต้องการให้ใครเห็น โปรแกรมนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นตรงด้านความปลอดภัยที่เหนือว่าเนื่องจากมีการใช้รหัสผ่านถึง 2 ชั้น แต่ก็ต้องแลกกับการเสียเวลาในการปลดล็อค แต่ก็น่าจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการซ่อนไฟล์สำคัญ แถมโปรแกรมสามารถใช้ล็อคไฟล์ได้ทั้งที่เก็บบนฮาร์ดดิสและที่เก็บบน USB แฟลชไดร์ฟได้อีกด้วย โปรแกรมมีการใส่รหัสสำหรับการเปิดใช้งานโปรแกรมเป็นชั้นที่ 1 เมื่อเข้าโปรแกรมได้ก็จะแสดงรายการไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่มีการล็อคไว้ ซึ่งผู้ใช้ก็จะต้องใส่รหัสชั้นที่ 2 เพื่อปลดล็อคไฟล์อีกที โดยสามารถตั้งให้แตกต่างกันในแต่ละไฟล์ได้ด้วย

Wise Folder Hider 4.11

วันที่: 15 March 2017 - อ่าน: 4541 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมสำหรับซ่อมไฟล์และโฟล์เดอร์สำคัญไม่ให้ใครเปิดได้ โปรแกรมนี้โดดเด่นกว่าใครตรงที่มีการใช้ระบบรหัสผ่านถึง 2 ชั้นด้วยกัน ชั้นแรกจะใช้สำหรับปลดล็อคการเข้าหน้าจอโปรแกรม ซึ่งถ้าไม่รู้พาสเวิร์ดก็ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ ชั้นที่ 2 ก็จะใช้สำหรับปลดล็อคแต่ละโฟล์เดอร์ที่เราล็อคไว้ ซึ่งสามารถตั้งให้แตกต่างกันไปแต่ละโฟล์เดอร์ได้เลย จึงทำให้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้ว แถมโปรแกรมนอกจากจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว โปรแกรมยังสามารถใช้ในการล็อคไฟล์ที่เก็บไว้บน USB แฟลชไดร์ฟได้ด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้มากๆ เลย

Wise Folder Hider 3.37

วันที่: 5 August 2016 - อ่าน: 5323 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาต โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการซ่อนไฟล์และโฟล์เดอร์ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการซ่อนไฟล์สำคัญไม่ให้ผู้อื่นเห็นหรือเข้าถึงได้ โดยโปรแกรมจะใช้ระบบการเข้ารหัสไฟล์และซ่อนไฟล์ถึง 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะเป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรมเพื่อเข้าไปปลดล็อคแต่ละไฟล์ที่เราซ่อนไว้ อีกชั้นก็จะเป็นรหัสผ่านที่จะใช้ในการปลอดล็อคไฟล์แต่ละไฟล์ ทำให้การใช้โปรแกรมนี้จะมีความปลอดภัยสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ระบบล็อคชั้นเดียว แต่ข้อเสียก็คงจะเป็นความยุ่งยากในการเข้าถึงไฟล์เพราะต้องปลดล็อคทั้ง 2 ชั้นกว่าจะได้ใช้งานไฟล์

Wise Folder Hider 3.31

วันที่: 10 March 2016 - อ่าน: 9624 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่จะช่วยปกป้องไฟล์สำคัญไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้ โปรแกรมนี้พิเศษกว่าโปรแกรมอื่นๆ ประเภทเดียวกันตรงที่ไม่เพียงแค่ซ่อนไฟล์ไว้เเฉยๆ แต่โปรแกรมจะมีการล็อคไฟล์ด้วยระบบพาสเวิร์ดถึง 2 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นแรกก็จะเป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม ส่วนชั้นที่ 2 จะเป็นพาสเวิร์ดสำหรับเปิดไฟล์อีกที ซึ่งก็ทำให้สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของไฟล์ที่ซ่อนไว้ได้อย่างแน่นอน สำหรับเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดก็มีการปรับปรุงระบบการเข้ารหัสพาสเวิร์ดไม่ให้ถูกเจาะได้ง่ายๆ, ปรับปรุงระบบการส่งคำแนะนำจากผู้ใช้สู่ผู้พัฒนาโปรแกรม, ปรับปรุงหน้าจอโปรแกรมในบางจุด เป็นต้น

Wise Folder Hider 3.24

วันที่: 24 October 2015 - อ่าน: 7583 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมช่วยซ่อนไฟล์และโฟล์เดอร์สำคัญไม่ให้ใครเข้าถึง โปรแกรมนี้สามารถใช้งานกับไฟล์และโฟล์เดอร์ทั้งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์ USB ต่างๆ โดยโปรแกรมใช้งานระบบรหัสผ่าน 2 ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งชั้นแรกก็จะเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม ส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นรหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่เราทำการล็อคไว้ โดยโฟล์เดอร์และไฟล์ที่เราทำการล็อคไว้ก็จะมีการเข้ารหัสรวมทั้งถูกซ่อนเอาไว้ ทำให้ผู้อื่นที่ไม่ทราบรหัสผ่านจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้เลย ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ แต่ถ้าต้องการความปลอดภัยสูง โปรแกรมนี้นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลย

Wise Folder Hider 2.02

วันที่: 18 March 2014 - อ่าน: 11237 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์สำคัญได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมสามารถใช้ร่วมกับทั้งไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม, USB Harddisk หรือ USB Flash Drive ต่างๆ โปรแกรมเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบล็อคไฟล์ 2 ชั้น ซึ่งผู้ใช้จะต้องใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้โปรแกรมเป็นการป้องกันชั้นที่หนึ่ง และใส่พาสเวิร์ดสำหรับแต่ละไฟล์ที่ล็อคไว้เป็นการป้องกันชั้นที่สอง โปรแกรมสามารถป้องกันการเข้าถึงไฟล์ที่ล็อคไว้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด พร้อมด้วยระบบเข้ารหัสไฟล์ ทำให้ตัวไฟล์ไม่สามารถอ่านได้หากไฟล์ได้ตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีการปรับปรุงด้านการเข้ารหัสไฟล์, ปรับปรุงระบบการซ่อนไฟล์จากโปรแกรมที่ใช้ค้นหาโดยเฉพาะ

Wise Folder Hider 1.52

วันที่: 23 January 2014 - อ่าน: 9020 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านความปลอดภัย
Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันไฟล์และโฟล์เดอร์สำคัญจากการเข้าถึงโดยไม่รับอนุญาต โปรแกรมใช้ระบบรหัสผ่าน 2 ชั้นเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยชั้นแรกจะใช้ป้องกันการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนการใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง เมื่อเข้าโปรแกรมได้ ผู้ใช้ก็สามารถเลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการป้องกัน ซึ่งเราสามารถเลือกใส่รหัสปลดล็อคป้องกันการเข้าถึงอีกชั้นหนึ่ง โปรแกรมสามารถทำงานได้ทั้งบนไฟล์ในเครื่อง, USB แฟลชไดร์ฟ, USB ฮาร์ดดิส ในเวอร์ชั่นล่าสุดก็มีระบบเลือกภาษาอัตโนมัติเมื่อลงโปรแกรม, อัพเดทระบบหลายภาษา, และปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมทั่วไป
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ