Wireshark 1.2.1

วันที่: 22 July 2009 - อ่าน: 13062 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านเครือข่าย
Update! ใหม่กับโปรแกรม Wireshark ทำงานได้ทั้งบน Unix และ Windows ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่แคปเจอร์, สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งแบบไลฟ์และจากไฟล์แคปเจอร์ และที่สำคัญ Wireshark นั้นเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ