Free Download Manager 3.0.870

วันที่: 15 September 2009 - อ่าน: 15738 - หมวดหมู่: โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ต
Free Download Manager โปรแกรมใหม่ที่เราจัดให้อีกตัว โปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์ดา่วน์โหลดต่าง ๆ รองรับการดาวน์โหลด Bit torrent ดาวน์โหลดไฟล์ต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหา ดาวน์โหลดไฟล์ Flash รวมไปถึงวิดีโอ ออดิโอต่าง ๆ ที่สำคัญโปรแกรมนี้เป็นแบบ Open Source นำไปใช้กันได้ฟรี ๆ
ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ